20 sep 2002 17:00

Commissie voor de Regulering van de Electriciteit en het Gas

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende het voorlopige systeem tot dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende het voorlopige systeem tot dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Het voorlopige systeem tot dekking van de werkingskosten van de CREG voor 2000 en 2001 wordt beschreven in het koninklijk besluit van 18 januari 2001. (**) Het bedrag van de werkingskosten wordt vastgelegd op 253 Mio BEF voor het dienstjaar 2000 en op 380 Mio BEF voor het dienstjaar 2001. Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet de aanleg van een financiële reserve, vastgelegd op een maximum van 15 % van het totale budget , om te vermijden dat de CREG beroep zou moeten doen op bankleningen. (*) ter vervanging van het koninklijk besluit van 18 januari 2001. (**) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2001.