04 apr 2003 17:00

Commissie voor het Bank- en Financiewezen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp vna koninklijk besluit goed tot regeling van de versnelde procedure in geval van beroep bij de Raad van State tegen sommige beslissingen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp vna koninklijk besluit goed tot regeling van de versnelde procedure in geval van beroep bij de Raad van State tegen sommige beslissingen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen.

Dit ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State, voor dringend advies binnen drie dagen.