COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

05 sep 2008 12:50

Commissie voor nucleaire voorzieningen

Benoeming van de voorzitter en een plaatsvervanger van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen

Benoeming van de voorzitter en een plaatsvervanger van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen

De ministerraad besliste op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette de heer Jean-Pierre Arnoldi te benoemen als voorzitter van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. De heer Koen Locquet, eerstaanwezend adviseur bij de CREG wordt benoemd als plaatsvervanger in de Commissie voor Nucleaire voorzieningen als vervanging van de heer Tom Vanden Borre.