25 nov 2005 16:00

Contract federale staat - steden en gemeenten

Contracten tussen de Federale Staat en de steden Brussel, Charleroi, Seraing, en de gemeenten Anderlecht en Vorst voor een kwaliteitsvolle huisvesting

Contracten tussen de Federale Staat en de steden Brussel, Charleroi, Seraing, en de gemeenten Anderlecht en Vorst voor een kwaliteitsvolle huisvesting

De Ministerraad keurde de contracten goed die de federale staat sluit met de steden Brussel, Charleroi, Seraing, en de gemeenten Anderlecht en Vorst voor de periode 2005-2007. De heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie en grootstedenbeleid, legde de contracten voor.