26 sep 2003 17:00

Controle van de BTW- Lanaken

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, verleende de Ministerraad toelating aan deze laatste om de Regie der Gebouwen te gelasten met het afsluiten van een huurovereenkomst voor een oppervlakte van 280 m² in het gebouw gelegen Stationsstraat 66 te Lanaken en dit ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Financiën - Controle BTW.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, verleende de Ministerraad toelating aan deze laatste om de Regie der Gebouwen te gelasten met het afsluiten van een huurovereenkomst voor een oppervlakte van 280 m² in het gebouw gelegen Stationsstraat 66 te Lanaken en dit ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Financiën - Controle BTW.

De locatie waar de diensten die zullen worden overgebracht zich thans bevinden beantwoordt niet langer aan de huidige vereisten van een modern kantoor. Er werd een voorlopige huisvesting gevonden in afwachting dat de diensten van Financiën te Maasmechelen en Lanaken gehuisvest worden in een nieuw Financiecentrum te Maasmechelen.