05 sep 1997 17:00

Conventie tussen de Staat en De Post betreffende de sociale rol van de
postbode tegenover de alleenstaanden en de kansarmen