15 nov 2022 12:42

COP27: jongeren uit de Sahel willen mee de klimaatagenda bepalen

Acht jongeren uit vier Sahellanden (Burkina Faso, Niger, Mali en Senegal) nemen deel aan de klimaattop in Egypte. Ze komen er op woensdag 16 november getuigen over wat de klimaatverandering voor hen betekent tijdens een paneldebat dat onder de titel Youth Setting the Climate Agenda - National, Regional, and Global Action georganiseerd wordt door het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking besteedt in haar activiteiten meer en meer aandacht aan de klimaatverandering. In oktober 2022 werd het Belgisch regionaal klimaatprogramma voor de Sahel voorgesteld; de eerste keer dat België investeert in een grensoverschrijdend programma met een specifieke focus op het klimaat.

De woestijnachtige Sahel is bijzonder gevoelig voor de klimaatverandering, die zware gevolgen heeft voor de lokale landbouwontwikkeling. Een verdere achteruitgang door aanhoudende droogte en verwoestijning zou nog meer druk zetten op de stabiliteit van de regio en de levensperspectieven van haar bevolking.

In het kader van dit klimaatprogramma voor de Sahel heeft het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel acht jongeren uit Burkina Faso, Mali, Niger en Senegal geselecteerd om deel te nemen aan een debat, in samenwerking met het internationaal platform We Are Tomorrow Global Partnership (WAT-GP), dat organisaties uit elf landen vertegenwoordigt. Het doel van het evenement is om aandacht te vragen voor de klimaatacties van jongeren in heel de wereld, en om ze uiteindelijk meer te betrekken bij de besluitvorming. De jongeren willen van deze ontmoeting in Egypte ook gebruikmaken om ervaring uit te wisselen en na te denken hoe ze over de grenzen heen kunnen samenwerken om hun acties af te stemmen en te versterken.

Jongeren worden hard getroffen door de klimaatverandering. Hun huizen, hun inkomen en hun vooruitzichten worden bedreigd door de opwarming van de aarde en de almaar vaker voorkomende natuurrampen. Jongeren worden echter slechts zelden betrokken bij de besluitvorming over zaken die hen aanbelangen. Daarom is het belangrijk om hen een platform aan te reiken waar ze hun visie op de toekomst kunnen uitdragen en grensoverschrijdend kunnen samenwerken.

Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking Frank Vandenbroucke is op het debat vertegenwoordigd door klimaatadviseur Alexander Verstraete, die het debat zal inleiden. Daarna nemen jongeren uit de vier continenten het woord om te getuigen over hoe de klimaatverandering hun leven verandert en wat ze er proberen aan te doen.

“Het is heel belangrijk dat deze jongeren een stem hebben in het klimaatdebat. Beslissingen die vandaag worden genomen zullen hun toekomst bepalen. En hun getuigenissen zijn cruciaal om een beeld te krijgen van wat de klimaatverandering allemaal teweegbrengt. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we met het Sahel-klimaatprogramma de regio weerbaarder maken tegen klimaatschokken. Samen met de lokale bevolking bouwen we er mee aan de ‘Grote Groene Muur’, om de verdere verwoestijning van kostbare natuur en landbouwgrond tegen te gaan”, aldus minister Vandenbroucke.

Balkissa Daoura uit Niger heeft meerdere milieudiploma’s uit Senegal en Australië op zak. Ze is al meerdere jaren projectleidster van Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE), een organisatie die met kwetsbare jongeren werkt rond landherstel, stadsbebossing, plasticvervuiling en milieueducatie. “Ik studeer en werk al tien jaar rond het thema van de klimaatverandering, maar mijn collega’s en ik voelen ons nog als pioniers want er zijn nog altijd te weinig mensen overtuigd van de problematiek. Jongeren, en zeker kwetsbare jongeren, worden hard getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering. Het is belangrijk dat wij onze stem op deze klimaattop laten horen, want de natuurlijke grondstoffen zijn eindig en onze toekomst staat op het spel,” zegt Balkissa.

Yero Sarr uit Senegal is student fysica en chemie, en hij is de oprichter van de Senegalese tak van Fridays for Future Senegal, een beweging die jongeren oproept om iedere vrijdag deel te nemen aan manifestaties tegen de klimaatverandering. Volgens Forbes Afrique is hij in 2022 een van de 30 meest invloedrijke Afrikaanse jongeren onder de 30. Yaro heeft een duidelijke boodschap: “Wij zijn hier op de klimaattop om de wereldleiders uit eerste hand te vertellen wat de klimaatverandering met onze leefomgeving doet. De opwarming van de aarde is een harde realiteit die grensoverschrijdende actie vereist. Nu, niet morgen. »

Het debat met de jongeren op de COP27 vindt plaats op woensdag 16 november 2022 van 8.30 tot 10.00 uur (CET) in het Benelux-paviljoen. Live te volgen via deze link: