23 nov 2023 13:31

COP28 KLIMAATTOP IN DUBAI: Focus op de agenda en de Belgische delegatie

Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, zal van 30 november tot 12 december 2023 gastheer zijn van de 28e Conferentie van de Partijen bij het VN-Klimaatverdrag (COP28). Een delegatie van politieke beleidsmakers, experten en vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld en de bedrijfswereld zal ons land vertegenwoordigen. Twaalf experten van de FOD Volksgezondheid zullen deelnemen aan de technische onderhandelingen.

Een belangrijke meeting voor het klimaatbeleid

Deze top is van cruciaal belang omdat hij voorziet in de politieke afronding van de eerste Global Stocktake in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Het doel van deze inventarisatie is om een belangrijk politiek signaal te geven om het klimaatbeleid en de klimaatacties te sturen en de wereldwijde opwarming te beperken tot 1,5°C.

Een aantal onderwerpen zal tijdens deze COP aan bod komen, waaronder de energietransitie, nieuwe internationale mechanismen voor de financiering van de verliezen en schade veroorzaakt door de klimaatcrisis, de uitvoering van een werkprogramma over de rechtvaardige transitie, de afronding van het werkprogramma over de mondiale doelstelling voor aanpassing en verdere besprekingen over de nieuwe doelstelling voor internationale klimaatfinanciering.

De Verenigde Arabische Emiraten streven ernaar om dit de meest inclusieve COP ooit te maken. Er wordt een recordopkomst van delegatieleden en het grote publiek verwacht met meer dan 70.000 deelnemers.

Focus op de Belgische delegatie

De Belgische delegatie naar COP28 zal ongeveer 170 personen tellen. Dit weerspiegelt het cruciale belang van deze klimaattop en de wens van België om te bouwen aan een eerlijke en inclusieve transitie, met de actieve deelname van alle betrokken publieke en private actoren.

Tijdens de eerste tweedaagse top zal premier Alexander De Croo België vertegenwoordigen bij de staatshoofden en regeringsleiders. Tijdens het ministeriële luik in de tweede week zal de Belgische delegatie geleid worden door federaal klimaatminister Zakia Khattabi terwijl Brussels klimaatminister Alain Maron de delegatie tijdens Europese coördinatievergaderingen leidt.  Ze zal ook vergezeld worden door  minister Tinne Van der Straeten (Energie) en Waals minister Philippe Henry (Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuur), en hun medewerkers, samen in totaal zo’n twintig personen.

De technische onderhandelingen die voorafgaan aan het ministeriële luik worden opgevolgd door een ervaren team van 25 experten van de federale en gewestelijke administraties. Onder hen bevinden zich 12 experten (waaronder de technische delegatieleider) van de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid. Velen van hen hebben al aan talrijke COP’s deelgenomen en hebben een grote ervaring en worden daarvoor ook internationaal erkend. Sommigen coördineren bovendien al sedert jaren de Europese posities in een aantal centrale thema’s.  Dit kernteam zal in de eerste helft van 2024, wanneer België Voorzitter van de Raad van de Europese Unie zal zijn, de algemene Europese posities moeten coördineren en uitdragen, in voorbereiding op COP29.

Naast dit eigenlijke team van experten nemen nog een 15-tal vertegenwoordigers van andere federale en gewestelijke administraties deel aan de talrijke thematische evenementen en bilaterale vergaderingen, die parallel aan de onderhandelingen georganiseerd  worden. Diplomaten, parlementsleden en meer dan 20 vertegenwoordigers van diverse andere federale en gewestelijke overheidsinstellingen (VITO, ENABEL, Flanders Investment & Trade, AWEX, Hub Brussels enz.) zijn ook aanwezig om de delegatie te ondersteunen.

De Belgische delegaties naar de VN-klimaattoppen kennen een lange traditie van niet-gouvernementele vertegenwoordiging, binnen de delegatie. Ook deze keer vormen deze een grote groep binnen de delegatie, in totaal meer dan 70 personen: bedrijfsfederaties, milieuorganisaties, de Noord/Zuid-beweging en jongeren. Afgevaardigden van bedrijven en medewerkers van internationale instellingen, zoals de OESO en de Benelux, vullen deze groep aan.

Al deze personen nemen op eigen initiatief en op eigen kosten deel. De Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid – als National Focal Point voor België – helpt hen enkel met de registratieprocedure en wil zo op een transparante manier het middenveld bij de onderhandelingen en de zeer talrijke activiteiten in de marge ervan betrekken.