11 mei 2020 09:08

Covid-19: De federale overheid publiceert een gids met aanbevelingen voor de geleidelijke terugkeer naar de werkplek

In navolging van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad versoepelt de federale overheid geleidelijk de maatregelen die genomen werden om de verspreiding van covid-19 in te perken. Een gids helpt de federale organisaties bij de terugkeer naar de werkplek.

 

Eén federaal kader

De federale administratie is blijven functioneren tijdens de covidcrisis. Om de federale organisaties bij te staan bij de stapsgewijze terugkeer naar de werkplek hebben de FOD Beleid en Ondersteuning en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu samen, en in co-creatie met de leidende ambtenaren en PO-directeurs, een gids uitgewerkt met aanbevelingen. De gids beoogt de continuïteit in de overheidsdienstverlening te garanderen en tegelijkertijd de ambtenaren, klanten en partners te beschermen.

Gezondheid en veiligheid van de medewerkers op de eerste plaats

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat moeten worden ingekleurd door de verschillende organisaties. De uitgewerkte maatregelen zorgen ervoor dat de federale personeelsleden in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden kunnen terugkeren naar de werkplek, zodat een nieuwe piek van coronagevallen kan worden vermeden. Zo zullen vanaf 18 mei en als de gezondheidsvoorschriften het toelaten, de activiteiten op het terrein die gestopt waren geleidelijk terug opstarten.

Naast een aantal algemene afspraken over telewerk en het bewaren van de fysieke afstand en hygiëne, bevat de gids ook aanbevelingen voor een geleidelijke terugkeer naar het werk, het gebruik van mondmaskers en voor de catering en de gebouwen. Er is ook veel aandacht voor het psychosociaal welzijn van de federale personeelsleden.

 

 

De federale overheid wil een zorgzame werkgever zijn voor haar personeel. Dankzij dit afsprakenkader kunnen de verschillende federale organisaties de geleidelijke terugkeer van hun medewerkers in veilige omstandigheden organiseren. Ze kunnen ook eigen accenten leggen zodat ze de dienstverlening van hun organisatie kunnen blijven garanderen.
Ben Smeets
Voorzitter a.i., FOD Beleid en Ondersteuning