04 jul 2020 10:40

COVID-19: overheidsopdracht voor een informatiecampagne over de maatregelen van de federale overheid in het kader van de pandemie

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Sophie Wilmès akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor een informatiecampagne over de maatregelen die de federale overheid heeft genomen in het kader van de COVID-19-pandemie.

Op 3 april 2020 besliste de ministerraad naar aanleiding van de initiële lockdown om een eerste opdracht te gunnen aan een reclamebureau, met bijkomende diensten beperkt tot de communicatieacties tijdens de fases 1 en 2, die eind juni 2020 aflopen.

De Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie (GEES) vraagt dat de burgers tot eind dit jaar worden begeleid met een duidelijke, krachtige en coherentie communicatie. Dit is overigens een van de vijf voorwaarden die de experts stellen om de maatregelen geleidelijk af te kunnen bouwen. Het is dan ook belangrijk een nieuwe opdracht te lanceren om de acties van de overheid op het gebied van communicatie te ondersteunen. Om een onderbreking te voorkomen, moet deze nieuwe opdracht begin juli 2020 kunnen worden gegund.

De doelstellingen van deze nieuwe campagne zijn:

  • de bevolking informeren over de maatregelen van de overheid, onder meer over de zes gouden regels
  • de bevolking de nodige informatie en begeleiding geven bij de exitmaatregelen, om een draagvlak te creëren
  • een solidair en verantwoordelijk gedrag aanmoedigen in het kader van een preventieve aanpak van de volksgezondheid
  • de burgers laten participeren in de verwezenlijking van de maatschappelijke doelstellingen van het crisisbeheer en de preventie
  • verschillende specifieke groepen informeren over de sociale, economische of andere maatregelen die de federale regering de komende maanden zal nemen

Gelet op de omstandigheden moet deze campagne evolutief, flexibel en reactief zijn. De opdracht omvat het bedenken van de campagne, de productie en de media-aankoop.

De campagne duurt drie maanden (van juli tot september 2020). Het is mogelijk maar niet zeker dat ze met drie maanden wordt verlengd (van oktober tot december 2020). Dit zal afhangen van de evolutie van de gezondheidssituatie in België en van de evaluatie van de resultaten van de campagne.