04 jul 2020 10:40

Ministerraad van 3 juli 2020

De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 3 juli 2020, onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

De ministerraad nam volgende beslissingen: