04 jul 2020 10:40

Exploitatie van het nieuwe onderzoeksschip ter vervanging van de RV BELGICA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Wetenschapsbeleid David Clarinval en minister van Defensie Philippe Goffin akkoord met een aantal punten over de exploitatie van het nieuwe onderzoeksschip dat de RV BELGICA moet vervangen.

Op 16 maart 2018 heeft de ministerraad de gunning van de opdracht voor de aankoop van een nieuw onderzoeksschip goedgekeurd. De uitvoering van de missie is gestart op 8 juni 2018. De ministerraad heeft vandaag een voorstel voor de exploitatie van dit nieuwe schip goedgekeurd. In dit kader gaat de ministerraad akkoord met de volgende punten:

  • de kosten en eventuele inkomsten voor de exploitatie van het nieuwe onderzoeksschip en het begrotingsaspect
  • de exploitatie van het schip met een gemengde bemanning bestaande uit militairen gedetacheerd bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en burgers
  • het voorwerp van de overheidsopdracht voor diensten voor de operationele exploitatie van het schip, die zal worden gegund via een mededingingsprocedure met onderhandeling

De minister van Wetenschapsbeleid is belast met:

  • het beheer van de gunningsprocedure van de opdracht, met de steun van Defensie als deskundige
  • het aan de ministerraad voorleggen van een bijgewerkt overzicht van de exploitatiekosten van het schip, samen met het gunningsvoorstel
  • het formaliseren van een samenwerkingsprotocol tussen Wetenschapsbeleid en Defensie voor de exploitatie van het nieuwe onderzoeksschip en onder meer de terbeschikkingstelling door Defensie van personeel en de thuishaven in Zeebrugge
  • het tegen begin 2022 aan de ministerraad voorleggen van de resultaten van de evaluatie van het exploitatiemodel en van een definitief exploitatiemodel