04 jul 2020 10:40

Vergunning voor een maritieme veiligheidsonderneming in de strijd tegen piraterij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed om de maritieme veiligheidsonderneming Port2Port LPC France een vergunning te verlenen voor het uitvoeren van activiteiten ter bestrijding van piraterij.

Het doel van het ontwerp is het bedrijf Port2Port LPC France voor drie jaar een vergunning te verlenen voor toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen met het oog op de bestrijding van piraterij. Deze opdrachten kunnen worden uitgevoerd voor rekening van eigenaars of geregistreerde exploitanten van schepen die onder Belgische vlag varen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.