14 jun 2020 10:55

COVID-19: verlenging voor juli en augustus van de ouderschapsuitkering ten gunste van ouders die werken als zelfstandige

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de ouderschapsuitkering ten gunste van zelfstandigen voor de maanden juli en augustus wil verlengen, in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19-virus. 

De niet altijd zo evidente combinatie van werken en het opvangen van (jonge) kinderen dringt zich eveneens verder op tijdens de maanden juli en augustus 2020. Veel zelfstandige ouders hebben nog steeds niet de mogelijkheid om kinderopvang te regelen voor deze schoolvakanties.

In deze gecompliceerde en onzekere context van heropstart, is het dan ook passend om de initiële maatregel voor steun aan zelfstandige ouders tijdens de zomervakantieperiode te verlengen. Als ze hun activiteit voortzetten of hervatten, maar in mei en juni deze activiteit door de COVID-19-crisis moeten combineren met de zorg voor hun kind(eren) jonger dan 12 jaar of met een beperking,  zullen ze in aanmerking kunnen komen voor de ouderschapsuitkering. En dit naar het voorbeeld van het COVID-19-ouderschapsverlof dat onlangs werd ingevoerd voor de werknemers.

De maatregel voorziet een uitkering van 532,24 euro of, als de zelfstandige uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft, 875 euro. De uitkering is gericht op de zelfstandigen die hun activiteiten voortzetten in juli en augustus. Ze kan dus niet gecumuleerd worden met het vervangingsinkomen 'overbruggingsrecht'.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19