04 apr 2003 17:00

CREG

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Het ontwerp heeft betrekking op de aanstelling van de leden van de algemene raad van de CREG, die de distributienetbeheerders, de tussenpersonen en de leveranciers vertegenwoordigen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999.