08 jan 2016 10:53

Daling veiligheidsmarge voor geneesmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin de veiligheidsmarge voor geneesmiddelen wordt verlaagd.

Het ontwerp van koninklijk besluit verlaagt de veiligheidsmarge van maximaal 10,80 euro naar maximaal 5 euro. De veiligheidsmarge is de limiet die wordt toegelaten voor het supplement dat patiënten bovenop het remgeld voor geneesmiddelen moeten betalen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen