31 mei 2024 14:47

DAVO viert zijn 20ste verjaardag

Op 1 juni 2024 viert de DAVO, de Dienst voor Alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, zijn 20ste verjaardag. Ter gelegenheid van deze verjaardag wil de FOD Financiën de DAVO bekender en zichtbaarder maken bij de betrokken burgers. Daarom startte op 27 mei een communicatiecampagne op de sociale netwerken die zal lopen tot september 2024.

 

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen - DAVO - bij de FOD Financiën, onder de bevoegdheid van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering werden meer dan 67.000 aanvragen tot tussenkomst ingediend voor de recuperatie van onbetaalde onderhoudsgelden (achterstallen).

Iedereen die in België woont en in het bezit is van een uitvoerbare titel waarin het recht op alimentatie werd vastlegt, zoals een vonnis (betekend door een gerechtsdeurwaarder) of een notariële akte, kan gemakkelijk een aanvraag indienen om de onbetaalde onderhoudsgelden te recupereren. Via het beveiligde platform van de FOD Financiën, MyMinfin.be ( Mijn onderhoudsgelden beheren (DAVO) ), kan het DAVO-formulier in slechts 5 tot 10 minuten worden ingevuld.

In de loop der jaren is gebleken dat de DAVO steeds efficiënter wordt voor de recuperatie van de achterstallige alimentatie. Dankzij een investering in de integratie van deze schuldsoort naar een nieuwe informaticatoepassing in 2020, heeft de DAVO de afgelopen 3 jaar voor de rechthebbenden bijna 50 miljoen euro kunnen recupereren. De inhoudingen van de belastingteruggaven door de FOD Financiën en de toepassing van het WMGI (Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen) sinds juni 2020 hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan dit resultaat.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen burgers die ook willen genieten van het recht op voorschotten op onderhoudsgeld, deze aanvragen via MyMinfin.be. Een maximumbedrag van 175 euro per maand per kind jonger dan 26 jaar kan worden toegekend als voorschot op het maandelijks onderhoudsgeld. De DAVO startte al in oktober 2005 met het betalen van voorschotten op onderhoudsgeld en tot nu toe is er in totaal meer dan 470 miljoen euro betaald. Terwijl in de beginjaren meer dan 10.000 kinderen maandelijks konden genieten van de betaling van voorschotten op onderhoudsgeld, ligt het aantal begunstigde kinderen nu elke maand boven de 22.000. In 2005 vertegenwoordigden deze voorschotten een gemiddeld maandelijks bedrag van 1,1 miljoen euro, wat nu verder is opgelopen tot 3,2 miljoen euro per maand.

Het is ook mogelijk om een PDF-versie van het formulier te verkrijgen via de website van de FOD Financiën en een papieren aanvraag per post in te dienen. Het duurt dan alleen iets langer voordat de DAVO kan beginnen met de analyse van de nieuwe aanvraag tot tussenkomst.

Nadat de nieuwe aanvraag volledig is ingediend, wordt ze geanalyseerd door een DAVO-expert en wordt er binnen maximaal 1 maand een antwoord gegeven. De tussenkomst van de DAVO is gratis voor iedereen die hulp nodig heeft bij het recupereren van onbetaalde onderhoudsgelden.

Op de website van de FOD Financiën vindt u een hele reeks antwoorden, zowel voor mensen die recht hebben op alimentatie (alimentatiegerechtigden) als voor mensen die alimentatie moeten betalen (alimentatieplichtigen).

Voor meer informatie kan men via e-mail, post of telefoon contact opnemen met de DAVO of kan men er ook terecht op afspraak. Contactgegevens en procedures zijn te vinden op onze website: via een kort contactformulier kunt u direct contact opnemen met de juiste dienst (door de gegevens “Gezin” en “Onderhoudsgeld” in te vullen).