22 okt 2015 12:18

De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie gaat voor Open Data

Datasets over bevolking- en inkomensgegevens vrij beschikbaar
Brussel, 22 oktober 2015 – De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie opent vandaag haar Open Data-portaal: www.statbel.fgov.be/nl/opendata. Op het portaal staan een hele reeks datasets over allerlei onderwerpen, zoals bevolking, inkomens of bodembezetting in een ‘open’ (een vrij en gemakkelijk herbruikbaar) formaat.

De Algemene Directie (AD) Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie verzamelt, produceert en verspreidt pertinente, betrouwbare en geduide cijfergegevens over de Belgische economie en samenleving. Zij verspreidt haar gegevens via allerlei kanalen, maar vooral via de website www.statbel.fgov.be. Daar zijn statistische gegevens over de meest uiteenlopende onderwerpen te vinden. Om de toegang tot die gegevens nog laagdrempeliger te maken en in uitvoering van de federale Open Data-strategie lanceert de AD Statistiek vanaf vandaag een Open Data-portaal: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/opendata/home/
Kris Peeters, vice-eerste minister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel: "Relevante en betrouwbare statistische en economische informatie leveren aan alle actoren is een van de basisopdrachten van de AD Statistiek van de FOD Economie. Deze nieuwe tool zorgt voor een eenvoudiger gebruik van die belangrijke informatie, niet alleen voor het beleid maar ook voor het wetenschappelijk onderzoek, de bedrijven en het ruime publiek."

Vrij en eenvoudig hergebruik

Het portaal biedt bestanden aan in ‘open’ formaat voor vrij en eenvoudig hergebruik. Momenteel zijn er al datasets beschikbaar met gegevens over bevolking, inkomen, bodembezetting en de volkstelling 2011. Uiteraard wordt het portaal geleidelijk en proactief aangevuld met nieuwe open en gemakkelijk herbruikbare datasets. De informatie blijft natuurlijk ook in een toegankelijk formaat beschikbaar via de website voor de niet-technische gebruiker.

Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Digitale Agenda: "De openbare statistiek is een goudmijn aan gegevens. Betere toegang tot die gegevens kan zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen door burgers en bedrijven. Door volop de kaart te trekken van open data stimuleren we innovatie en versterken we het digitaal ecosysteem in ons land."

De datasets op het Open Data-portaal van de AD Statistiek van de FOD Economie worden ook verbonden met het federale Open Data-portaal (http://data.gov.be), dat op zijn beurt verbonden is met regionale portalen en het Europese portaal. Zo vindt iedereen de juiste datasets terug op alle portalen, zonder zich te moeten afvragen ‘waar’ de dataset zich exact bevindt.

Theo Francken, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging: “Naast de economische en innovatieve mogelijkheden zijn er ook voordelen voor de overheid. Het vergroot de externe oriëntatie van de overheid en het verhoogt de datakwaliteit. Maar het belangrijkste voordeel is misschien nog de standaardisatie: data die volgens open standaarden ontsloten worden verhogen de interoperabiliteit van de overheid. Dit is uitermate van toepassing op deze statistische gegevens.”

Enkele voorbeelden

Er zijn talrijke uiteenlopende toepassingen van zulke gegevens mogelijk. Met de gegevens over de bevolking en het grondgebied op het Open Data-portaal van de AD Statistiek kunnen gebruikers bijvoorbeeld:

  • een soort identiteitskaart maken van elke gemeente van het land;
  • interactieve kaarten creëren;
  • dynamische rapporten aanmaken, enzovoort.

Dankzij het formaat van deze gegevens kunnen gebruikers ze ook gemakkelijk in een databank of in een applicatie voor smartphones integreren. De toepassingsmogelijkheden voor creatieve ontwikkelaars zijn eindeloos.

Context

In uitvoering van het federaal regeerakkoord wil de Open Data-strategie onderzoek en hergebruik van overheidsdata vergemakkelijken zonder beperking van het gebruik ervan of andere voorwaarden. Dat is een belangrijke stap om het digitaal ecosysteem in ons land te versterken en te evolueren naar een slanke, efficiënte en moderne overheid. Dit nieuwe initiatief van de AD Statistiek van de FOD Economie maakt volledig deel uit van die strategie. Bovendien kadert het in de Europese PSI-richtlijn (Public Sector Information) over het hergebruik van overheidsinformatie, die tot doel heeft “de kennis te verbeteren, het potentieel van de informatie te ontwikkelen en bij te dragen aan de economische groei en het scheppen van werkgelegenheid”.

Link naar Open Data-portaal van de AD Statistiek van de FOD Economie:

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/opendata/home/