09 okt 2023 10:04

De basishygiënemaatregelen zijn essentieel in de strijd tegen luchtweginfecties! Nieuwe nationale campagne

Met het aanbreken van het winterseizoen en de bijbehorende epidemieën, lanceren de FOD Volksgezondheid en de regionale en communautaire gezondheidsautoriteiten een gemeenschappelijke campagne: "Tips voor het bestrijden van luchtweginfecties".

Het doel van deze sensibiliseringscampagne is om mensen te herinneren aan eenvoudige hygiënemaatregelen zoals:

● Was regelmatig je handen met water en zeep.
● Ventileer ruimtes waar veel mensen samenkomen.
● Als je niest of hoest, gebruik dan een papieren zakdoekje of nies in je elleboog.
● Laat je vaccineren als je 65 jaar of ouder bent, zwanger bent, in de zorgsector werkt of kwetsbaar bent.
● Blijf thuis als je ziektesymptomen hebt. Draag een mondmasker als je met het openbaar vervoer reist of op drukke plaatsen komt.

Het is wetenschappelijk bewezen dat deze maatregelen de basis vormen voor het beperken van het risico op respiratoire virussen. De overdracht van deze virussen vindt plaats via respiratoire secreties of afscheidingen van de luchtwegen en/of aërosolen bij hoesten of niezen. Het is dus essentieel om deze maatregelen te respecteren om epidemieën te beperken.

De campagne bestaat uit twee affiches. Eén is gericht op volwassenen en de andere bevat eenvoudige boodschappen en ludieke tekeningen die op kinderen gericht zijn. De campagne zal zichtbaar zijn in heel België vanaf deze herfst en dit gedurende de hele winterperiode.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, worden volgende kanalen ingezet:

  • Digitale en gedrukte affiches in ziekenhuizen, apotheken, gezondheidscentra en dokterspraktijken;
  • Affiches in scholen, vrijetijdsvoorzieningen, gezondheidsbevordering op scholen, crèches, enz;
  • De online kanalen en sociale netwerken van de federale overheden en de FOD Volksgezondheid.

De affiches van de nationale bewustmakingscampagne kunnen ook worden gedownload van de website van de FOD Volksgezondheid via deze link.