17 sep 2015 15:31

De Belgische burgers tijdens de Groote Oorlog - Lancering van onze virtuele tentoonstelling

Eén tentoonstelling, verschillende verhalen

Zieken, gewonden, verzet, verplichte tewerkstelling, oorlogsfeiten, ... de virtuele tentoonstelling neemt je aan de hand van verschillende verhalen mee door het vaak dramatische leven van Belgische burgers tijdens de vier oorlogsjaren. De anonieme verhalen worden aangevuld met afbeeldingen, foto's, vertellingen, kopieën van officiële documenten,... uit de uitgebreide oorlogsarchieven van de Directie-generaal (DG) Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid.

Hoe organiseerden de burgers zich om de bezetter in het oog te houden? Hoe werden geheime brieven en sluikpers getransporteerd? Wat gebeurde er met mensen die gedeporteerd werden naar dwangarbeiderskampen? Welke moeilijkheden ondervonden ze bij hun terugkeer? ... Je vindt enkele verhalen als bijlage bij dit persbericht.

Maggie De Block, minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid verklaart: “We moeten onze overlevende, vaak bejaarde, oorlogsslachtoffers en hun families koesteren en alle nodige steun geven. Ons land heeft in zijn geschiedenis van 70 jaar sociale zekerheid altijd bijzondere aandacht gehad voor zijn oorlogsslachtoffers, burgers én militairen. Onze oorlogsslachtoffers genieten grote bescherming en dat is terecht. Na de eerste wereldoorlog zijn de eerste stappen gezet. Toen is vooral een pensioen geregeld voor de overlevenden en hun rechthebbenden (weduwen, wezen). Na de tweede wereldoorlog is onze sociale zekerheid en solidariteit met onze oorlogsslachtoffers grondig uitgebreid. Wij moeten deze solidariteit in stand houden en nog verbeteren waar mogelijk.”

Start ook jouw onderzoek

Waren er oorlogsslachtoffers onder je familieleden of bij jou in de buurt? Op de website van de virtuele tentoonstelling kan je ook je eigen onderzoek starten. Stel online een vraag en de medewerkers van de DG Oorlogsslachtoffers gaan in het rijke oorlogsarchief op zoek naar het antwoord, dat ze je dan bezorgen.

Het rijke oorlogsarchief van de DG Oorlogsslachtoffers

Deze virtuele tentoonstelling is de uitgelezen kans om een kijkje te nemen in de 732 meter lange archieven. Zij bevatten aanvragen tot schadeloosstelling door de oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog die de DG Oorlogsslachtoffers bijhoudt. Dit komt overeen met ongeveer 242.000 geïnventariseerde en geklasseerde dossiers over burgers, die onder bepaalde voorwaarden toegankelijk zijn voor het publiek. Waar komen die archieven vandaan? Wat bevatten ze? Hoe worden ze bewaard? Hoe kunnen ze beter benut worden door families en onderzoekers?

Steven Vandeput, Minister van Defensie, bevoegd voor Ambtenarenzaken: « De oorlog van ’14-’18 veranderde de loop van onze geschiedenis en maakt zelfs vandaag nog slachtoffers door niet-ontplofte munitie. Deze virtuele tentoonstelling is een eerste inspanning van het digitaliseren en het beschikbaar stellen van archieven. Het is een belangrijke missie van lange duur, gelinkt aan onze plicht om de herinneringen aan het verleden levend te houden.”

Een "internationale" tentoonstelling

Ook buitenlandse bezoekers zijn welkom op deze virtuele tentoonstelling. De tentoonstelling is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels:

-        www.belgischeburgers14-18.be  

-        www.civilsbelges14-18.be

-        www.belgiancivilians14-18.be

In het verlengde van de virtuele tentoonstelling werd ook een Facebook-pagina gelanceerd. De komende weken kan je er regelmatig nieuwe verhalen of zeldzame documenten ontdekken over het leven van Belgische burgers tijdens de Groote Oorlog, maar ook meer over de inspanningen die de DG Oorlogsslachtoffers gedaan heeft om de herinnering levendig te houden.

Like de pagina en mis geen enkel nieuwtje: https://www.facebook.com/civilianswarvictims.be

Meer info?

Barbara de Clippel | woordvoerster FOD Sociale Zekerheid

+32 473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be | @FODSZ

Els Cleemput | woordvoerster Minister Maggie De Block

+32 475 29 28 77 | els.cleemput@minsoc.fed.be | @Maggie_DeBlock

Tony Langone | woordvoerder Minister Steven Vandeput

+32 475 29 28 77 | tony.langone@vandeput.fgov.be | @svandeput