27 nov 2017 15:37

De Belgische douane haalde 262 websites die namaak verkochten offline.

De Belgische douane nam aan de achtste uitgave van de internationale operatie In Our Site deel. Tijdens deze operatie sloot de douane 262 .eu en .be websites die namaakproducten aanboden, af.

Dankzij deze operatie werden wereldwijd 20.520 sites gesloten.

Inzake namaak wordt vastgesteld dat:

  •  Meer en meer online aankopen via smartphone gebeuren.
  •  Chinese online verkoopsites meer inspanningen leveren om namaak van hun platformen te weren.
  •  Namaak ook via sociale media wordt verhandeld waarbij de aanbieder van namaak een rechtstreeks en informeler contact tracht te onderhouden met de consument. Sociale media worden dus handelsplatformen, ook van namaak.

Hoe kan men zeker zijn dat men op een betrouwbare site koopt?

  •  Criminelen maken vandaag bijna identieke kopieën van de officiële online webshops van bepaalde merken.
  •  De Belgische douane is heel actief in het sluiten van .eu en .be websites die namaak aanbieden. Met succes, want de douane onderschept bijna geen namaak meer afkomstig van derde landen die verkocht werden op een .be- of .eu-site.
  •  .be en .eu webshops worden op deze manier vrij betrouwbaar. Het is de bedoeling om van .be en .eu een betrouwbare zone te maken.
  •  Een betrouwbare website laat zijn website certificeren. Op de webshop moet een logo staan van de organisatie die de website certificeert. Door op dit logo te klikken, komt men op de website van de certificerende organisatie die meldt dat de webshop betrouwbaar is.

De Minister Van Financiën Johan Van Overtveldt benadrukt dat: “Zoals deze succesvolle operatie aantoont, speelt ook de Douane een belangrijke rol in de strijd tegen namaak en voor de bescherming van de consument.