08 jun 2017 15:42

De Belgische douane neemt 4.320.000 sigaretten in beslag

In mei jongstleden heeft de Belgische douane 4.320.000 sigaretten van het merk Regal in beslag genomen in een magazijn van Zellik.

 

De douaneteams van Grâce-Hollogne en Brussel hebben deze inbeslagneming uitgevoerd naar aanleiding van een onderzoek dat acht maanden geleden is gestart in de regio Luik.
 

Het bijzondere van dit onderzoek is de extreme snelheid waarmee de criminele organisatie zich verplaatst. Zij is verscheidene keren verhuisd en gebruikt kleine vrachtwagens om de leveringen van smokkelwaar te verrichten.
Tijdens de huiszoeking werden eerst 4 Litouwers ondervraagd en werd in eerste instantie één miljoen sigaretten ontdekt. Bij grondigere onderzoeken in dit magazijn werd een wand ontdekt die een grotere voorraad sigaretten (3.320.000 sigaretten) verborg.
 

De douaniers hebben ook aanwijzingen gevonden dat er illegaal sigaretten vervaardigd worden, maar we hebben de plaats waar de installaties zich bevinden, nog niet kunnen identificeren.

Werden ook in beslag genomen: voertuigen, geld en een dertigtal gsm’s.
 

Het verdere onderzoek gebeurt in samenwerking met Litouwen. Het team Onderzoek en Opsporing van de douane wacht op de resultaten van de analyse van de gsm’s en van ander informaticamateriaal.
 

De totale inbeslagneming komt neer op € 1.400.000 aan ontdoken rechten (accijnzen, btw en douane). Het bedrag van de geldboete wordt geraamd op een bedrag dat schommelt tussen € 7.000.000 en € 14.000.000.