11 dec 2013 14:48

De e-sigaret: voorzichtigheid geboden

Gezien de opmars van de e-sigaret heeft de Hoge Gezondheidsraad de mogelijke gevolgen ervan voor de volksgezondheid onderzocht. De Raad acht enige terughoudendheid geboden bij het algemeen beschikbaar maken van de e-sigaret, vooral ingegeven om de eventuele aanzet tot het roken van gewone sigaretten te vermijden.

 

Voorzorgbeginsel
De Hoge Gezondheidsraad acht een strategie gebaseerd op het "voorzorgbeginsel" bijzonder aangewezen.

 

E-sigaretten met nicotine via apotheker
E-sigaretten met nicotine kunnen met geneesmiddelen geassimileerd worden en dienen garanties te bieden op vlak van kwaliteit, doeltreffendheid en schadeloosheid. De verkoop ervan wordt voorbehouden aan apotheken en de reclame valt onder de geneesmiddelenwetgeving. Het toezicht en de controle op de exclusieve verkoop in de apotheken moeten worden versterkt.

 

E-sigaretten zonder nicotine
De verkoop van e-sigaretten zonder nicotine mag vrij blijven, maar zou moeten onderworpen worden aan nieuwe strenge regels inzake reclame (vooral de gezondheidsclaims) en een verkoopverbod aan personen onder de 18 jaar. Monitoring van het gebruik van e-sigaretten moet worden versterkt om eventuele misbruiken te signaleren. De relevantie van het treffen van nieuwe maatregelen, zoals het instellen van een volledig reclameverbod, een controle en beperking van additieven en smaakstoffen met zeer variabele aard, het opleggen van normen die de kwaliteit en veiligheid garanderen en de beperking van het aantal verkooppunten.

 

Geen capsules hervullen
Het accidenteel opdrinken van een capsule met een hoge dosis nicotine kan in bepaalde omstandigheden schadelijk zijn. Om dit of gevaarlijke cocktails te vermijden, moet het hervullen van capsules door de verbruikers worden verboden.

 

Verboden op bepaalde plaatsen
De wet op het rookverbod in bepaalde openbare plaatsen moet ook hierop van toepassing zijn.

 

Nood aan objectieve informatie
Objectieve informatie rond elektronisch roken, ondermeer in de gezondheids- en onderwijssector moet toegankelijk zijn. De huidige berichtgeving over de e-sigaret is vaak verwarrend en onvolledig.

 

Meer onderzoek
Onderzoek is onontbeerlijk om de eventuele schadelijke effecten, alsook effecten op lange termijn, van deze apparatuur en de inhoud ervan te kennen. Daarnaast zijn gegevens ook nodig om het gebruik van de e-sigaret in België te kennen, in het bijzonder bij jongeren. De e-sigaret is een onderwerp in volle ontwikkeling. Op basis van (een) nieuwe publicatie(s) of studie(s), zou de Raad zijn standpunt kunnen herzien.

 


Het volledige advies (nr. 8941) is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: http://tinyurl.com/HGR-8941-esigaret .

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de experten:

- (FR+NL, 14u-17u): Benoit Némery de Bellevaux, tel.: 016/33.08.01, e-mail : ben.nemery@med.kuleuven.be

- (NL, 15u-16u30): Luk Joossens, GSM: 0486/88.91.22, e-mail: ljoossens@cancer.be  


Wendy Lee, GSM: 0477/98.01.02, e-mail: wendy.lee@gezondheid.belgie.be

 

De website van de Hoge Gezondheidsraad: www.hgr-css.be .