22 mei 2024 19:26

Een rijke geschiedenis, voor een gezonde toekomst: 175 jaar Hoge Gezondheidsraad

In 2024 viert de Hoge Gezondheidsraad zijn 175-jarig bestaan. Al 175 jaar streeft de Raad naar het bevorderen van een gezonde samenleving en het verzekeren van de beste gezondheidszorg. Dit jubileum biedt een gelegenheid om terug te kijken op zijn rijke geschiedenis, te reflecteren op de vooruitgang die is geboekt en vooruit te kijken naar de uitdagingen en mogelijkheden die de toekomst brengt.

De Hoge Gezondheidsraad trapt de feestelijkheden morgen in gang, op donderdag 23 mei 2024 in het Paleis der Academiën te Brussel. Op het programma staan boeiende lezingen over onze veerkracht in moeilijke tijden, over de plaats van artificiële intelligentie in de zorg en de gezondheidsuitdagingen waar we voorstaan in de strijd om het klimaat.

Op het programma

08u30   Onthaal met koffie

09u15   Welkom en introductie
Dr. Yves Van Laethem, CHU Saint-Pierre, ULB
Huidige voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad


09u30   Gekruiste perspectieven: een rijke geschiedenis, voor een gezonde toekomst
Prof. Guy De Backer, Universiteit Gent
Voorzitter van 1996-2009     
Prof. Jean Nève, ULB
Voorzitter van 2009-2023


10u00   Woord van onze opdrachtgevers
Videoboodschap van vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke
Videoboodschap van minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Zakia Khattabi
Toespraak van Dirk Ramaekers, voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 
10u30   Geestelijke gezondheid in het licht van toekomstige uitdagingen
Hoe houden we het hoofd koel in een opwarmend klimaat? Van natuurrampen tot migratie en vergrijzing, hoe moeten we omgaan met de onzekerheden van de toekomst? Het is belangrijk om stigma's te doorbreken en onze veerkracht te versterken. In dit thema verkennen we hoe geestelijke gezondheidzorg een essentiële schakel vormt voor een zorgsysteem dat opgewassen is tegen een snel veranderende wereld.

Prof. Ann DeSmet, ULB
Prof. Bea Cantillon, UAntwerpen


Onder begeleiding van
Prof. Olivier Luminet, UC Louvain en prof. Frieda Matthys, VUB
Covoorzitters van de werkgroep Geestelijke gezondheid binnen de Hoge Gezondheidsraad

 
11u30   Koffiepauze

12u00   Gezondheid in tijden van klimaat-verandering en duurzaamheidstransitie
De stabiliteit van ons systeem aarde staat onder druk. Klimaatverandering en aantasting van de biosfeer leggen beperkingen op aan de toekomstige ontwikkeling van de mens, schaden de menselijke gezondheid en tasten ecosystemen aan. Een snelle transitie en een systemische aanpak naar duurzaamheid is cruciaal om een veilige ruimte te behouden voor de ontwikkeling van menselijke samenleving. Wat zijn de uitdagingen om tot een duurzame wereld te komen? Welke oplossingen zijn er? Hoe verzoenen we onze gezondheid met economische en sociale factoren en beschermen we tegelijk ook onze omgeving?

Prof. Hans Bruyninckx, UAntwerpen
Prof. Greet Schoeters, UAntwerpen


13u00   Lunch

14u00   AI: maatschappelijke uitdagingen en kansen voor onderzoek
In dit thema verkennen we de impact van artificiële intelligentie (AI) op de samenleving, met aandacht voor zowel de mogelijke problemen als voor kansen in wetenschap en onderzoek. Hoe gaan we om met de vooroordelen van het systeem, het gebrek aan transparantie en de onzekerheden naar privacy toe? Hoe krijgen we iedereen mee? In de discussie leggen we de nadruk op een voorzichtige maar progressieve benadering, waarbij het potentieel van AI wordt ingezet voor oplossingen die mens en maatschappij ten goede komen. Samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmakers en het publiek zal cruciaal zijn om AI op een ethische en verantwoorde manier te ontwikkelen en te gebruiken.

Prof. Philippe Kolh, ULiège
Dr. Giovanni Briganti, ULiège


15u00   Conclusie en vooruitzichten voor de Hoge Gezondheidsraad
Fabrice Péters, lid van het coördinerend comité van de Hoge Gezondheidsraad
Sandrine Everaert, lid van het coördinerend comité en verantwoordelijke voor het belangenbeheer van de Hoge Gezondheidsraad
Sofie Verdoodt, communicatieverantwoordelijke van de Hoge Gezondheidsraad

 
15u45   Slotwoord met een vleugje lichtzinnigheid

16u00   Receptie

Moderatie door Bert Kruismans

Praktische info

Wanneer? Donderdag 23 mei 2024, van 8u30 tot 17u
Waar? Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, Brussel

Treinstation Brussel-Centraal op 900 m
Metrostation Kunst-Wet op 600 m
Beperkt aantal parkeerplaatsen voorzien op het Paleizenplein (op vertoon van uw inschrijvingsbevestiging)

Simultaanvertaling naar Nederlands, Frans en Engels is voorzien

Bent u er graag bij of wenst u een interview met één van de sprekers? Gelieve uw komst te bevestigen aan Sofie Verdoodt per telefoon (+32478731183).