01 mrt 2023 07:30

De federale overheid populairder dan ooit: heel wat mensen willen werken voor .be

Na meer dan twintig jaar neemt de federale overheid afscheid van het werkgeversmerk Selor. Met de nieuwe naam Werkenvoor.be (Travaillerpour.be in het Frans) en een gloednieuwe jobsite wil ze het accent leggen op de vele boeiende en betekenisvolle jobs die ze rijk is. De ambitie is om zo nog meer sollicitanten aan te trekken. Al zijn de cijfers nu al indrukwekkend: in 2022 trok de federale overheid liefst 123.690 sollicitanten aan, een record.

Straffe werkgever

Met Werkenvoor.be kiest de federale overheid resoluut voor een nieuwe aanpak. Daarbij wordt niet langer het selectiebureau in de kijker gezet, maar wel de overheid als werkgever en de talrijke jobs die ze in de aanbieding heeft. Want hoewel de federale overheid nog steeds een zeer populaire werkgever is – in 2022 waren er 123.690 kandidaten voor 9.933 vacatures – weten mensen vaak onvoldoende welke mogelijkheden de overheid biedt.

Via Werkenvoor.be wil de federale overheid duidelijker maken wat het betekent om voor de overheid te werken: een job met impact waarin je echt een verschil kan maken, maar ook een job met talrijke ontwikkelings- en loopbaankansen en een gezonde balans tussen werk en privé.

Ben Smeets, directeur-generaal bij de FOD Beleid en Ondersteuning: “De federale overheid biedt een grote variatie aan jobs in diverse domeinen, met heel wat loopbaan- en ontwikkelingskansen. Ook in 2022 zocht de federale overheid een grote verscheidenheid aan profielen. Van data-architecten en data-analisten tot calltakers. Van sweepers tot vastgoedassistenten. Van master minds fiscaliteit tot juristen. Van masters voor het EU-voorzitterschap in 2024 tot dossierbeheerders voor zowat alle organisaties. Maar dat is nog te weinig bekend. Met Werkenvoor.be willen we daar verandering in brengen.”

Nieuwe naam, nieuwe website, sneller en innovatiever werven

Via de nieuwe jobsite werkenvoor.be kunnen sollicitanten ontdekken wat werken voor de overheid inhoudt en kennis maken met de verschillende jobdomeinen. Bovendien is het makkelijker dan ooit om de job te vinden die bij je past. Naar aanleiding van de lancering van de nieuwe jobsite lanceert de overheid vanaf half maart een grootschalige communicatiecampagne om mensen warm te maken voor een job.

Daarnaast zet de federale overheid ook in op kortere selectieprocedures en continue selecties voor knelpuntvacatures waarbij kandidaten die slagen meteen in dienst kunnen treden. Ook wordt er volop geëxperimenteerd met de combinatie van werken en leren. Sollicitanten die niet het juiste diploma hebben, zullen binnenkort in bepaalde gevallen toch aan de slag kunnen en hun opleiding op de werkvloer kunnen volgen. Op die manier wil de federale overheid profielen, waar een grote vraag naar is, makkelijker aantrekken.

Cijfers: meer vacatures en kandidaten in 2022

Met al deze inspanningen hoopt de overheid dat nog meer jobzoekers de weg vinden naar de federale overheid.

Vandaag staat de federale overheid er al best goed voor. Zo tonen de cijfers voor 2022 aan. Vorig jaar trok ze maar liefst 123.690 kandidaten aan voor 9.993 vacatures, stevige aantallen dus. Tegenover 2021 waagden 18,7% meer sollicitanten hun kans, terwijl het aantal vacatures steeg met maar liefst 36%. Doorheen de jaren zit er duidelijk een stijgende lijn in deze cijfers.

Dankzij een recente wijziging in de selectieaanpak kon het selectiebureau van de federale overheid nog meer kandidaten tegelijk testen en dat toont zich ook in de cijfers: net zoals het aantal vacatures en sollicitanten zit ook het aantal geteste kandidaten op het hoogste peil in zes jaar.

In het profiel van de kandidaten stellen we ook een aantal opvallende tendensen vast. Zo spreken jobs bij de overheid iets meer vrouwen aan: van de kandidaten was 56% vrouw en 44% man. 150 personen identificeerden zich als X. Ook blijft de federale overheid populairder langs Franstalige kant met ruim 64% Franstalige sollicitanten ten opzichte van 36 % Nederlandstalige kandidaten.

Kerncijfers voor de selecties

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aantal vacatures

4.696

5.415

7.612

6.019

7.342

9.933

Aantal sollicitanten

89.872

87.463

93.584

102.432

104.231

123.723

Aantal geteste kandidaten

47.949

46.153

47.226

54.874

62.837

69.968

Aantal geslaagde kandidaten

6.003

8.455

9.212

16.359

18.012

19.723

Slaagpercentage

13%

18%

20%

30%

29%

28%

Moedertaal van sollicitanten

Franstalig

Nederlandstalig

Duitstalig

79.160

44.518

45

64 %

36 %

0,0004 %

Meer info

Contacteer Aurélie Damster (F) (0473 27 85 05) / Laurence Mortier (N) (0477/962682), woordvoerster van de FOD BOSA.