28 apr 2022 16:23

De federale regering richt een expertengroep “koopkracht en concurrentievermogen” op

De Eerste Minister nam deze donderdag 28 april deel aan de eerste vergadering van de expertengroep die de federale regering zal begeleiden bij de kwesties rond koopkracht en concurrentievermogen.

De expertengroep “koopkracht en concurrentievermogen” heeft als opdracht de federale regering aanbevelingen en pistes voor acties aan te reiken om de inflatie en de economische uitdagingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne het hoofd te bieden.

De groep zal op regelmatige tijdstippen bijeenkomen onder het voorzitterschap van de gouverneur van de Nationale Bank van België. Het werk van de experten zal worden ondersteund en versterkt door een aantal macro-economische en sectoriële analyses die de teams van de Nationale Bank van België zullen uitvoeren.

De algemene doelstelling is de federale regering in staat te stellen de omvang van de economische schok als gevolg van de oorlog in Oekraïne te meten, de evolutie ervan permanent te analyseren, te zien hoe deze schok onder huishoudens en bedrijven is verdeeld en ernaar te handelen door concrete oplossingen te bieden voor de vastgestelde problemen en kwetsbaarheden.

De expertengroep “koopkracht en concurrentievermogen” zal bestaan uit Pierre Wunsch (NBB), Mathias Dewatripont (ULB), Philippe Defeyt (Université de Namur), Paul De Grauwe (London School of Economics), Koen Schoors (Universiteit Gent), Sarah Vansteenkiste (KU Leuven), Bertrand Candelon (Louvain School of Management) en Sofie Geeroms (Be Commerce).