27 feb 2017 15:00

De FOD Beleid en Ondersteuning: nieuwe partner van de federale organisaties

Op 1 maart 2017 ziet een nieuwe federale overheidsdienst het licht: de FOD Beleid en Ondersteuning. Deze nieuwe organisatie neemt de missie en diensten over van de FOD Personeel en Organisatie (inclusief Selor, OFO , FED+ en PersoPoint), de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict en Empreva. De oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning past binnen de 'redesign' van de federale overheid die door de regering werd opgestart in haar akkoord van 9 oktober 2014.

Op 9 december 2016 keurde de Ministerraad de oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning goed in het kader van de 'redesign' van de federale overheid. Achter de schermen werken de betrokken organisaties echter al meer dan een jaar aan de oprichting van de nieuwe FOD.

In een  eerste fase zullen de ongeveer 850 medewerkers van de FOD Beleid en Ondersteuning op de huidige 5 locaties blijven werken. Ze zullen geleidelijk aan samengebracht worden in de centrale zetel, waar verbouwingswerken zullen plaatsvinden om de nieuwe medewerkers te huisvesten. Op die manier wil de FOD Beleid en Ondersteuning de interne samenwerking versterken om de klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.

Integreren om beter te ondersteunen

De FOD Beleid en Ondersteuning neemt de missie en diensten over van

 • de FOD Personeel en Organisatie, inclusief Selor (het selectiebureau van de federale overheid), OFO (het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid), PersoPoint (het federale sociale secretariaat dat instaat voor personeels- en loonadministratie) en FED+
 • de FOD Budget en Beheerscontrole
 • Fedict, dat het directoraat-generaal Digitale Transformatie wordt
 • Empreva, de centrale cel van de gemeenschappelijke preventiedienst van sommige federale overheidsdiensten.

Door de integratie in een enkele entiteit kunnen de ondersteunende functies gebundeld worden. Daarnaast kunnen andere federale organisaties blijven genieten van een optimale ondersteuning zodat zij op hun beurt een betere dienstverlening kunnen geven aan burgers en bedrijven.

Ondersteuning, advies en controle

De missie van de FOD Beleid en Ondersteuning bestaat erin:

 • de voogdijministers (minister van Begroting, minister van Digitale Agenda en minister van Ambtenarenzaken) bij te staan bij hun beleid
 • de controle o.a. van de begroting en boekhouding uit te voeren
 • de federale organisaties te ondersteunen door hen diverse producten en diensten ter beschikking te stellen in de volgende domeinen:
  • IT
  • rekrutering
  • personeelsbeheer
  • personeelsontwikkeling
  • organisatiebeheersing en integriteitsbeleid
  • budget
  • boekhouding
  • overheidsopdrachten.

Via een aantal diensten (bv. de publicatie van vacatures en selecties georganiseerd door Selor, een platform voor het digitaliseren van overheidsopdrachten) richt de FOD Beleid en Ondersteuning zich eveneens tot de burger en tot bedrijven. De FOD werkt ook samen met andere bestuursniveaus.

Overgangsjaar 2017

Het jaar 2017 staat in het teken van de totstandkoming van de FOD Beleid en Ondersteuning: de ontwikkeling van de directoraten-generaal, de evolutie van de producten en diensten, het opstarten en uitvoeren van prioritaire projecten, ... Tijdens deze periode zullen de klanten nog steeds kunnen rekenen op de huidige diensten en aanspreekpunten. Ook de communicatiekanalen (websites, nieuwsbrieven, mailings, ...) van de 'oude' FOD's en hun entiteiten blijven bestaan.
Concreet heeft de oprichting van de nieuwe organisatie geen rechtstreekse impact op de burger. Dat betekent bijvoorbeeld dat Selor de vacatures bij de federale overheid op www.selor.be blijft verspreiden en dat de selectieprocedures onveranderd blijven.

De FOD Beleid en Ondersteuning contacteren

Perscontact

Cathy Verbyst
Communicatie
02 790 55 39 – 0478 75 01 41
cathy.verbyst@p-o.belgium.be