26 nov 2020 09:06

De FOD Beleid & Ondersteuning geeft e-facturatie een extra stimulans met Hermes

Brussel, 26 november 2020 – Met de lancering van Hermes geeft de FOD Beleid en Ondersteuning de uitrol van e-facturatie een bijkomend duwtje in de rug. Hermes faciliteert elektronische facturatie door het voor verzenders mogelijk te maken om gestandaardiseerde e-facturen te versturen naar Belgische bedrijven die tot dusver niet over de technische middelen beschikten om ze te ontvangen.

Een schakel tussen ondernemingen

Hermes fungeert als een schakel tussen ondernemingen die automatisch gestructureerde elektronische facturen kunnen verwerken, en ondernemingen die hier nog niet voor uitgerust zijn, maar die wel graag facturen via e-mail ontvangen.

Concreet zet Hermes elke gestructureerde elektronische factuur (XML) om in een PDF-versie, rekening houdend met de geldende Europese norm voor e-facturatie. Daarna wordt de factuur naar het e-mailadres van de ontvanger gestuurd. Bovendien stelt het Hermes-webportaal de ontvangers en verzenders van e-facturen in staat om de aflevering ervan op te volgen.

Door de lancering van Hermes wil de FOD Beleid en Ondersteuning haar missie om e-facturatie te bevorderen kracht bijzetten. Hermes moedigt leveranciers aan om facturen in XML-formaat te versturen, omdat ze er nu zeker van zijn dat elke Belgische onderneming de mogelijkheid heeft om deze te ontvangen in een toegankelijk formaat.
Ben Smeets
Directeur-Generaal a.i. van het DG Digitale Transformatie

Aan de slag

Hermes is gratis beschikbaar voor elke Belgische onderneming die haar uitgaande facturering wil vereenvoudigen. Om Hermes te kunnen gebruiken, moet de verzender:

  • Elektronische gestructureerde en gestandaardiseerde facturen conform de Europese norm kunnen verzenden. Dat wil zeggen dat de verzender (of zijn IT-leverancier) zich richt naar het Peppol-model, dat de interoperabiliteit van de oplossingen voor de verwerking van facturen garandeert en in overeenstemming is met de standaarden, normen en Europese aanbevelingen. Bij duizenden overheidsleveranciers is dat al het geval. Net als bij miljoenen Europese ondernemingen.
  • De gebruiksvoorwaarden van Hermes aanvaarden. We wijzen erop dat bepaalde IT-leveranciers de praktische aspecten van die vormvereiste op zich nemen.

E-facturatie bevorderen

Deze tool is een stimulans voor bedrijven om gebruik te maken van de gestructureerde uitwisseling van facturen, en voor de IT-sector om passende ontvangst- en verwerkingstools op de markt te brengen. Wanneer e-facturering in de toekomst wordt veralgemeend, zal de omzetting naar PDF niet meer hoeven te gebeuren. Hermes zal dan geen bestaansreden meer hebben.

Meer info

Meer informatie over Hermes vind je op https://efactuur.belgium.be/nl/article/stuur-met-hermes-gestructureerde-facturen-naar-al-uw-klanten. Op https://efactuur.belgium.be/nl vind je trouwens een waaier aan bijkomende informatie over e-facturering.
 

.