14 apr 2023 16:36

De FOD Financiën belt bepaalde belastingplichtigen op om hen een afspraak voor te stellen voor het invullen van hun aangifte

Sinds 3 april en tot 28 april 2023 belt de FOD Financiën naar belastingplichtigen die misschien hulp nodig hebben bij het invullen van hun belastingaangifte.

De FOD Financiën contacteert de belastingplichtigen die misschien hulp nodig hebben. 

Sinds 3 april en tot 28 april 2023 belt de FOD Financiën naar belastingplichtigen: 

  • (onder andere) die hun aangifte in 2022 door de FOD Financiën hebben laten invullen, 

  • die dit jaar geen voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen, 

  • waarvan de FOD Financiën over een telefoonnummer beschikt. 

Er wordt hen een afspraak in mei of juni voorgesteld voor het invullen van hun aangifte. 

De FOD Financiën wilt zo de taak van belastingplichtigen vergemakkelijken en de hulp bij het invullen zo goed mogelijk inplannen. 

Hoe verloopt de oproep van de FOD Financiën? 

Het telefoonnummer dat de FOD Financiën gebruikt om de belastingplichtigen op te bellen is 02 572 57 57. 

De medewerkers richten zich steeds tot de belastingplichtigen met hun naam en vragen hen of ze dit jaar nog hun aangifte willen laten invullen. Geen enkele andere informatie wordt gevraagd voor het maken van de afspraak. 

Het staat de belastingplichtigen uiteraard vrij om het voorstel te aanvaarden of te weigeren. 

Als ze aanvaarden, wordt hen gevraagd hun identiteit te bevestigen, alsook eventueel een bijkomend telefoonnummer te geven en door te geven wanneer ze een afspraak zouden willen. Na de oproep ontvangen ze een sms ter bevestiging van de afspraak en een sms ter herinnering voorafgaand aan de afspraak. 

Hoe verloopt de hulp bij het invullen? 

Op het afgesproken moment bellen de medewerkers de belastingplichtigen terug om hun aangifte telefonisch in te vullen. Een afspraak op de kantoren van de FOD Financiën is ook mogelijk. 

In de twee gevallen beschikken de medewerkers al over de meerderheid van de fiscale gegevens van de belastingplichtigen. 

Opgelet 

  • De FOD Financiën stelt nooit voor om thuis te helpen bij het invullen. 

  • De FOD Financiën vraagt nooit telefonisch naar een rekeningnummer. 

  • De FOD Financiën vraagt nooit naar de code van de bank- of kredietkaart, de pincode van de identiteitskaart, een wachtwoord, enz. 

  • De FOD Financiën vraagt nooit om te betalen voor de hulp bij het invullen van de aangifte.