21 dec 2017 10:53

De FOD Financiën houdt een openbare raadpleging over de Private Privak en de verzaking van de inning van de roerende voorheffing

De FOD Financiën organiseert deze open raadpleging om te peilen naar de meningen van de verschillende marktactoren.


Sinds de invoering van het statuut van de Private Privak in 2003 zijn er slechts een beperkt aantal Private Privaks opgericht. Na een eerste wijziging in 2007, dringen een aantal bijkomende aanpassingen zich op om van de Private Privak een echt succesverhaal te maken.  Nu gaat het erom de Private Privak nieuw leven in te blazen als instrument voor de financiering en verdere groei van niet-genoteerde bedrijven en zo de economische groei en de tewerkstelling te stimuleren.

De periode van raadpleging loopt van 21 tot 31 december 2017 inbegrepen. De raadpleging is bedoeld voor de private alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB’s).

De private PRIVAK werd opgericht door de wet van 22 april 2003 met de bedoeling private investeringen, van Belgische of buitenlandse oorsprong, in kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), meer bepaald in niet beursgenoteerde vennootschappen aan te moedigen.

De private PRIVAK maakt het mogelijk kapitalen te investeren via een beheervennootschap, die een beperkt aantal investeerders telt en waarin de kapitalen professioneel en collectief beheerd worden zonder dat deze investering fiscaal benadeeld wordt ten overstaan van een rechtstreekse individuele investering.