16 sep 2022 16:28

De FOD Justitie neemt akte van de beslissing van de voorzitster van het hof van assisen

De FOD Justitie wenst te benadrukken dat de huidige oplossing op maat het resultaat is van jarenlang denkwerk en overleg met zowel de multiservice-leverancier als de betrokken partners inzake veiligheid en juridische vereisten.

Nu er beslist is tot aanpassingen, zal de FOD Justitie opnieuw constructief aan de slag gaan om de nodige oplossingen uit te werken.

Een uitgebreide analyse op basis van het arrest zal volgen in overleg met de onderaannemer en de partners aangezien er verschillende aspecten moeten bestudeerd worden.

Het is momenteel voorbarig om in te schatten welke impact deze aanpassingen zullen hebben op vlak van budget en timing. De FOD Justitie doet er alles aan om te komen tot een nieuwe oplossing op maat die het gepland verloop van het proces zo min mogelijk verstoort.