19 apr 2021 10:01

De FOD Volksgezondheid lanceert een campagne voor oudere patiënten

"Voel je gerust": de cel patiëntenrechten van de FOD Volksgezondheid richt zich in haar nieuwe campagne tot oudere patiënten en nodigt onze ouderen uit om een vertrouwenspersoon en/of een vertegenwoordiger aan te stellen.

Het doel van de campagne is om de ouderen te informeren over de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon en/of een vertegenwoordiger aan te stellen, zoals voorzien in de wet betreffende de rechten van de patiënt. "Weinig oudere patiënten zijn op de hoogte van deze mogelijkheid", legt Marie-Noëlle Verhaegen van de federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt" van de FOD Volksgezondheid uit. "Patiënten die deze stap hebben gezet, voelen zich nochtans geruster. Ze zijn er zeker van dat iemand van hun keuze hen kan helpen in hun contact met zorgverleners of hen kan vertegenwoordigen wanneer ze niet meer in staat zijn om zelf hun rechten uit te oefenen." 

Vertrouwenspersoon - vertegenwoordiger

De vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt een patiënt die nog in staat is om beslissingen te nemen over zijn of haar medische zorg,  bijvoorbeeld door de patiënt te begeleiden tijdens een medische consultatie. Het voordeel voor de patiënt is dat deze zo ondersteuning krijgt om de dialoog met de zorgverlener te vergemakkelijken.

De vertegenwoordiger van de patiënt treedt op wanneer een patiënt niet langer (tijdelijk of permanent) bekwaam is om zelf beslissingen te nemen (bijvoorbeeld als deze in coma ligt of bepaalde vormen van dementie heeft).  In deze situatie neemt de vertegenwoordiger van de patiënt de beslissingen op het vlak van diens gezondheid. Dankzij de aanwijzing van een vertegenwoordiger is de patiënt ervan verzekerd dat de persoon «van zijn keuze» zijn of haar patiëntenrechten zal uitoefenen op het moment dat hij of zij dit niet meer zelf kan doen.

In een eerste fase : de woonzorgcentra

De campagne richt zich op de oudere patiënten en de beroepsbeoefenaars die in de eerste lijn staan om hen correct te informeren.   

De woonzorgcentra kunnen vanaf vandaag campagnemateriaal bestellen bij de FOD Volksgezondheid. Zij ontvingen een e-mail met uitleg over hoe ze dit kunnen doen (over de te volgen stappen). In een tweede fase zal de campagne zich ook richten tot andere sectoren die oudere patiënten bereiken, zoals de thuiszorg,  geriatrische diensten binnen ziekenhuizen, revalidatiecentra,   enz.   

Het campagnemateriaal omvat affiches, een brochure en een kaartje "aangewezen vertegenwoordiger"  die de patiënt als geheugensteun kan invullen. Alle informatie over de rol van de vertrouwenspersoon en die van de vertegenwoordiger van de patiënt is terug te vinden op de website https://www.health.belgium.be/nl/campagne-oudere-patienten .