03 apr 2014 14:03

De FOD Volksgezondheid, partner van een Europees colloquium over zeezoogdieren

Van 5 tot 9 april vindt in de Universiteit van Luik een colloquium plaats met bijna 400 experts en wetenschappers die gespecialiseerd zijn in zeezoogdieren. Op maandag 7 april neemt de Staatssecretaris voor Leefmilieu deel aan het evenement om de fundamentele rol van de wetenschap, die de noodzakelijke kennis voor de besluitvorming verschaft, te bevestigen.


Het colloquium « Marine mammals as sentinels of a changing environment » (zeezoogdieren als bewakers van veranderingen in het leefmilieu) wordt georganiseerd door de European Cetacean Society (ECS) in het kader van haar 28ste jaarlijkse conferentie. Het is de bedoeling om de verschillende bedreigingen die de kwaliteit van de mariene gebieden schaden en die de toekomst van de walvisachtigen (walvissen, dolfijnen, orka’s) en de zeeroofdieren (zeehonden, zeeleeuwen, walrussen en zeeolifanten) in gevaar brengen, beter te identificeren.   


Over heel de wereld staan zeezoogdieren steeds meer en zwaarder onder druk door de menselijke activiteiten op zee. Ze ondervinden negatieve gevolgen van visvangst (bijvangsten en verstrikking in netten), van transport op zee (elk jaar worden een honderdtal botsingen van boten met walvissen geteld), van offshore windmolens, van lawaai en van verontreiniging door afval op zee (zware metalen, plastic).


Het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is bevoegd voor de bescherming van de mariene biodiversiteit. Om die reden draagt de FOD bij aan de financiering van het colloquium. De opdracht van het DG bestaat erin maatregelen vast te leggen om de gevolgen voor zeezoogdieren af te zwakken. Zo zijn bijvoorbeeld in een van de koninklijke besluiten ter uitvoering van de wet marien milieu specifieke bepalingen opgenomen voor als zeezoogdieren opgemerkt worden in de buurt van schepen die de Belgische vlag voeren. In eerste instantie moet de stuurman elk risico op aanvaringen tegen dieren verhinderen en vervolgens voorkomen dat er plots van richting of van snelheid veranderd wordt om storingen te beperken. De Belgische vloot telt relatief weinig, maar zeer grote schepen, waardoor het risico op botsingen met walvisachtigen toeneemt.


De opdracht van het DG bestaat er ook in de actoren te identificeren die op internationaal en Europees niveau de beste antwoorden kunnen bieden. Zo heeft België, vertegenwoordigd door het DG Leefmilieu, vanaf september 2014 de eer om voor een periode van twee jaar het voorzitterschap van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) op zich te nemen. Tot slot werkt het DG talrijke maatregelen uit om het publiek te sensibiliseren. Zo komen er dit jaar speciaal voor kinderen televisiereportages over plastic afval op zee.


Het programma is terug te vinden op de website van de ECS : http://liege.europeancetaceansociety.eu


Perscontact:
FR: Joëlle Smeets / joelle.smeets@environnement.belgique.be / GSM: 0474 498 441
NL: Mieke Van de Velde / mieke.vandevelde@milieu.belgie.be / GSM: 0474 865 734