12 feb 2014 12:46

De griep is er!

De meest recente cijfers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) tonen dat de griep in opmars is. Het is echter nog te vroeg om de griepepidemie in België te kunnen inluiden.

Voorlopig geen epidemie

“Tussen 3 februari en 9 februari 2014 consulteerden ongeveer 165 personen op 100 000 inwoners hun dokter met een griepaal syndroom*”,  legt dr. Viviane Van Casteren, diensthoofd gezondheidszorgonderzoek bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) uit. Ondanks deze stijging, zijn nog niet alle criteria voor een epidemie vervuld. De epidemische drempel moet immers minstens 2 opeenvolgende weken overschreden worden om van een griepepidemie te kunnen spreken.

Getroffen groepen

De stijging van het aantal griepgevallen doet zich voor in alle leeftijdscategorieën, behalve bij de 65-plussers. De griep treft Vlaanderen, Wallonië en Brussel in gelijke mate. Per 100.000 inwoners consulteerden, in de drie regio's, ongeveer even veel mensen met griep hun huisarts.

Circulerende virussen

“De virologische analyses tonen een stijging van het aantal luchtwegstalen dat positief test op het influenzavirus”, legt dr. Isabelle Thomas, virologe bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) uit. “Daarbij worden voornamelijk influenza A stalen gedetecteerd, waarvan het type A(H1N1) en A(H3N2) ongeveer even vaak voor komen”, vervolgt dr. Thomas.
Tot op heden stemmen de varianten van het virus die in België circuleren overeen met die in het griepvaccin.

Griepoverdracht beperken

Iedereen kan helpen om de griepoverdracht te beperken. Als je niest of hoest, nies of hoest dan in een zakdoek en gooi hem nadien weg. Als je geen zakdoek hebt, nies dan in je elleboog en niet in je handen. Was je handen regelmatig met zeep en water, zeker na het gebruik van openbaar vervoer. Als je griepsymptomen hebt, blijf dan thuis.

Vaccinatie

Tot op heden stemmen de varianten van het virus die in België circuleren overeen met die in het griepvaccin. Personen die tot een risicogroep* behoren en die nog niet gevaccineerd zijn, worden aangeraden zich nog snel te laten vaccineren. Het duurt immers gemiddeld 2 weken, na de injectie, vooraleer het vaccin effectief is.

Voorwaarden om een epidemie in te luiden

Om van een epidemie te kunnen spreken moet aan alle onderstaande voorwaarden voldaan worden:

- Aantal consultaties voor griepale syndromen** ligt boven de epidemische drempel van 141 consultaties per 100.000 inwoners per week.
- Deze overschrijding van de epidemische drempel duurt minstens 2 weken.
- Virologische analyse toont dat minstens 20% van het aantal luchtwegstalen positief test op het influenzavirus.

* risicogroepen: personen ouder dan 65, zwangere vrouwen vanaf het tweede trimester, mensen met een chronische ziekte.

** griepaal syndroom: plotse temperatuurstijging (naar 38°C of hoger), hoest, algemene ongemakken zoals spierpijn.

Voor meer info: influenza.wiv-isp.be

Contactpersonen:

Dr. Steven Van Gucht (NL)
Viroloog, diensthoofd
'virale ziekten WIV-ISP
02/642.54.20


Dr. Isabelle Thomas (FR)
Virologe WIV-ISP
Nationaal referentiecentrum Influenza
02/642.54.20