16 jan 2023 08:00

De Hoge Gezondheidsraad hekelt de verzending van reclamebrieven die ten onrechte worden voorgesteld als afkomstig van zijn diensten

De Hoge Gezondheidsraad betreurt het dat zijn naam ten onrechte is gebruikt bij het doorgeven van informatie over een vaccin aan artsen. Hierdoor werd de indruk gewekt dat hij deze campagne zelf ondersteunt of organiseert. De Raad wil deze praktijken, die zijn onafhankelijkheid in twijfel trekken, dan ook expliciet afkeuren.

Manipulatie van reclameboodschappen

Enige tijd geleden ontvingen artsen op hun thuisadres een brief die leek te komen van de Hoge Gezondheidsraad en informatie bevatte over een op de markt gebracht vaccin. Op de omslag stond in grote letters "Aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad", terwijl deze in feite werd verstuurd door Reflexion Medical Network, een privébedrijf dat actief is op het gebied van communicatie. In de omslag zat een brief van de firma Pfizer, die artsen informeerde over "de nieuwe aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad omtrent vaccinatie tegen pneumokokken en APEXXNAR® (PCV20), ons nieuwe pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (20-valent, geadsorbeerd)". De brief was ondertekend door twee vertegenwoordigers van de firma die zich bezighouden met vaccinatie, waaronder een medisch directeur.

Behoud van onafhankelijkheid

Hoewel de Hoge Gezondheidsraad toejuicht dat rekening wordt gehouden met zijn adviezen en dat deze worden verspreid, kan hij niet instemmen met een praktijk die erin bestaat zich schaamteloos voor te doen als de Hoge Gezondheidsraad bij het verzenden van informatie. De Raad herinnert eraan dat hij een onafhankelijk adviesorgaan is dat bijna 175 jaar geleden door de Belgische staat is opgericht en dat tot doel heeft de politieke autoriteiten en de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg te informeren. Zijn adviezen worden opgesteld door erkende deskundigen die werken volgens procedures die de kwaliteit, onpartijdigheid en transparantie van de adviezen waarborgen. Op het gebied van vaccinatie is de Hoge Gezondheidsraad de toonaangevende autoriteit voor de vergelijkende evaluatie van vaccins en het opstellen van het vaccinatieschema. Al zijn adviezen worden naar de politieke en administratieve autoriteiten gestuurd. In veruit de meeste gevallen worden ze vervolgens publiek gemaakt op de website en via de pers of e-mail meldingen verspreid naar de betrokken doelgroepen, waaronder artsen en andere gezondheidswerkers. 

Respect voor de regels van goed gedrag

De misleidende aard van de hier aangenomen communicatievorm is een schending van de regels van goed gedrag die ten grondslag moeten liggen aan de betrekkingen van wetenschappelijke aard tussen een hooggeplaatste gezondheidsautoriteit en een farmaceutische firma. De Hoge Gezondheidsraad hekelt deze kunstgreep die de ethische regels inzake communicatie schendt. Hij zal er zeer nauwlettend op blijven toezien dat de rechtsbeginselen worden nageleefd, zo nodig door middel van gerechtelijke stappen.