20 apr 2012 02:00

De Ministerraad keurt de omzendbrief m.b.t. de budgettaire behoedzaamheid voor 2012 goed

De Ministerraad heeft op 20 april de omzendbrief met betrekking tot de budgettaire behoedzaamheid voor het jaar 2012 goedgekeurd. “Deze omzendbrief geldt voor de FOD's, POD's, het Ministerie van Landsverdediging, de Federale Politie en de instellingen van openbaar nut van de categorie A” preciseerde Minister van Begroting Olivier Chastel.
De dossiers die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Ministerraad zullen voorafgaandelijk aan hun inschrijving worden geëvalueerd door een werkgroep beleidscoördinatie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Eerste Minister, de Vice-Eerste Ministers en de Minister van Begroting.
“De omzendbrief is van toepassing tot het einde van het begrotingsjaar 2012. Een evaluatie zal plaatsvinden tijdens de begrotingscontrole van juli 2012” stelde Olivier Chastel.
 

De Ministerraad heeft op 20 april de omzendbrief met betrekking tot de budgettaire behoedzaamheid voor het jaar 2012 goedgekeurd. “Deze omzendbrief geldt voor de FOD's, POD's, het Ministerie van Landsverdediging, de Federale Politie en de instellingen van openbaar nut van de categorie A” preciseerde Minister van Begroting Olivier Chastel.

De dossiers die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Ministerraad zullen voorafgaandelijk aan hun inschrijving worden geëvalueerd door een werkgroep beleidscoördinatie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Eerste Minister, de Vice-Eerste Ministers en de Minister van Begroting.

“De omzendbrief is van toepassing tot het einde van het begrotingsjaar 2012. Een evaluatie zal plaatsvinden tijdens de begrotingscontrole van juli 2012” stelde Olivier Chastel.