23 apr 2024 15:49

De Regie der Gebouwen investeert in labo’s van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

De Regie der Gebouwen heeft de labo’s "drugs" gerenoveerd van het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) in Neder-Over-Heembeek, waarvan ze de gebouwen beheert. Vandaag werd de creatie van een nieuw forensisch drugsexpertisecentrum bij het NICC aangekondigd die gebruik zal maken van deze vernieuwde laboratoria.

De staatssecretaris van de Regie der Gebouwen: “De renovatie van de labo’s drugs in het NICC in Neder-Over-Heembeek toont onze grote betrokkenheid aan bij de openbare veiligheid en de strijd tegen criminaliteit. Deze nieuwe faciliteiten, het resultaat van strategische investeringen, betekenen een beslissende stap voorwaarts in onze voortdurende zoektocht naar een veiligere en rechtvaardigere samenleving. Door onze onderzoeksinfrastructuur te moderniseren en onze analysecapaciteiten te versterken, stellen we onze politie en justitie in staat om in optimale omstandigheden te werken aan een efficiënte rechtspraak. Maar samen met de Regie der Gebouwen gaan we nog een stap verder. Ik ben verheugd te kunnen aankondigen dat we van plan zijn om op deze locatie een nieuw gebouw te realiseren. Dit project, dat is goedgekeurd door de ministerraad, weerspiegelt onze inzet om onze experts te voorzien van de meest moderne en functionele infrastructuur om hun cruciale missies uit te voeren."

Hoofdsite in Neder-Over-Heembeek

Het NICC is een onafhankelijk, wetenschappelijk instituut van de federale overheid dat instaat voor gerechtelijke expertises en de ontwikkeling van wetenschappelijke onderzoeken ter ondersteuning van de bestrijding van de criminaliteit.  

De hoofdsite van het NICC bevindt zich in Neder-Over-Heembeek. Het gaat om een terrein van 16 ha met meerdere administratieve gebouwen en laboratoria. 

Vernieuwde labo’s "drugs"

De Regie der Gebouwen heeft de labo’s "drugs" van het NICC laten renoveren. Het ging om een totaalrenovatie, waarbij zowel de lokalen zelf als het labomateriaal werden vernieuwd (vacuümtafels, afzuigkappen, meubels, opslagkasten voor producten, enz…). Ook het HVAC-systeem (verwarming, ventilatie en klimatisatie) werd vernieuwd, evenals het brandveiligheids- en gassysteem, zodat deze beter beantwoorden aan de vereisten van de labo’s en de actuele normen. Het gaat om een investering van zo’n 2,9 miljoen euro (btw incl.). 

In het verleden heeft de Regie der Gebouwen andere renovatiewerken op de site van het NICC laten uitvoeren. Zo werden in maart 2021 werken afgerond voor een nieuw DNA-laboratorium dat zwaar beschadigd raakte bij een aanslag in 2016. 

Toekomstige nieuwbouw

Omdat de infrastructuur van het NICC verouderd is, voorziet de Regie der Gebouwen een nieuwbouw op de site in Neder-Over-Heembeek.  

De ministerraad gaf in 2023 zijn akkoord om deze nieuwbouw op te richten via een DBM-opdracht (Design-Build-Maintain), waarbij een privé-partner instaat voor het ontwerp en de bouw van de nieuwbouw en gedurende 12 jaar het onderhoud ervan op zich neemt. 
Een studiebureau zal de Regie der Gebouwen begeleiden bij de opmaak van de selectie- en gunningsprocedure, de offerteanalyse en de opvolging van de promotieopdracht.

De selectieleidraad van de opdracht werd in 2023 gepubliceerd en verschillende firma’s hebben zich kandidaat gesteld. Er volgen onderhandelingsrondes met als doel de opdracht eind 2025 te kunnen toewijzen. Hierna kunnen de studies worden aangevat en de nodige vergunningen aangevraagd worden.  De start van de werken is voorzien eind 2026. De nieuwbouw zou begin 2029 klaar zijn.  

De nieuwbouw zal bestaan uit verschillende labo’s en administratieve lokalen. Er wordt ook een cafetaria met bijhorende keuken voorzien, evenals een parking en fietsenstallingen. 

De kantoren zullen beantwoorden aan het niveau Passief Plus waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. De laboratoria moeten beantwoorden aan de vereisten van Bijna Energieneutraliteit. Bij de realisatie van het project zal ook aandacht besteed worden aan de toegankelijkheid van de infrastructuur voor personen met een beperkte mobiliteit.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Eindgebruiker: NICC

Renovatie van de labo’s Drugs

  • Duur van de werken: januari 2022 - oktober 2023
  • Aannemer: Monument Vandekerckhove 
  • Kostprijs van het project: 2,9 miljoen euro, inclusief btw

Renovatie van de DNA-labo's

  • Duur van de werken: 2020-2021
  • Aannemer: Wycor NV
  • Kostprijs van het project: 1,2 miljoen euro, inclusief btw

Nieuwbouw (eind 2026 - begin 2029)

  • Duur van de werken: ongeveer 2 jaar
  • Oppervlakte nieuwbouw: ongeveer 15.000 m² (bruto)