23 mrt 2022 15:11

De Regie der Gebouwen start laatste fase van de dakenrenovatie in het Brusselse Jubelpark

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, start met de vierde en laatste fase van de renovatie van de daken van de musea in het Brusselse Jubelpark. Vanaf maart 2022 wordt een deel van de daken van het War Heritage Institute (Legermuseum), een oppervlakte van zo’n 3.490 m², aangepakt. Ook de houten terrassen en de loden dakbekleding van de Triomfboog worden vernieuwd. De werken zullen ongeveer 1 jaar duren.

Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen: “Het einde van de grootschalige renovatie van de daken in het Jubelpark is stilaan in zicht. Het is één van de verschillende projecten die wij uitvoeren om deze emblematische site te heropwaarderen. Zo zullen de komende jaren ook de gevels gerestaureerd worden van het War Heritage Institute en Autoworld en ronden we binnenkort de renovatie af van enkele tentoonstellingszalen in het Museum Kunst & Geschiedenis (MKG). In juni vorig jaar ging ook een haalbaarheidsstudie van start rond de binnenrestauratie en herinrichting van het MKG en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.”
Jubelpark - Cinquantenaire

Vernieuwing van de daken in het Jubelpark in 4 fasen

De grootschalige vernieuwing van de daken van de musea in het Jubelpark ging van start in oktober 2018. Omdat het gaat om een gigantische oppervlakte, meer dan 31.000 m² in totaal ofwel 6 voetbalvelden, zijn de renovaties verspreid over 4 fasen en meerdere jaren.

De eerste en tweede fase betroffen de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis. Deze werken werden afgerond in juni 2021.

De derde fase startte in januari 2021 en omvatte de vernieuwing van het dak van Autoworld. Deze werken zijn nog bezig en zullen tegen midden 2022 afgerond zijn. Intussen werd al de lichtstraat bovenop het dak vernieuwd, evenals de verticale glaspartijen. In de komende maanden wordt de zinken dakbedekking gerenoveerd.

In maart 2022 start dus de vierde en laatste fase, waarbij het War Heritage Institute aan de beurt is.

Legermuseum: vierde en laatste fase van de dakwerken

De daken van het Legermuseum zijn ongeveer 14 jaar geleden nog gerenoveerd en daarom worden alleen de verticale glaspartijen, de lichtstraten en de koepels vernieuwd. In 2020 werd ook al een deel (100 m²) van de zinken dakbedekking van de Bordiauhal vernieuwd als gevolg van schade door de stormen Ciara en Dennis in februari 2020.

Eind maart 2022 wordt gestart met de restauratie van de verticale glaspartijen van de Luchtvaarthal. Tijdens de eerste fase van de dakwerken werd hiervoor al een proefrestauratie uitgevoerd.

Later dit jaar wordt begonnen met de vernieuwing van de lichtstraat op het dak van de Luchtvaarthal. Deze bestaat uit enkel glas en zal vervangen worden door thermisch isolerende beglazing, wat ook een positief effect zal hebben op het energieverbruik van het museum.

De dakwerken aan de Luchtvaarthal zouden vermoedelijk eind 2022 voltooid zijn. Vervolgens worden de lichtstraten van de halfcirkelvormige hallen van het Legermuseum gerenoveerd, evenals de verticale glaspartijen van de zaal 14-18.

Ten slotte worden de houten terrassen en de loden dakbekleding van de Triomfboog vernieuwd.

De hinder voor de bezoekers van het museum wordt gedurende de werken zoveel mogelijk beperkt. Het museum zal steeds open blijven, op enkele zones na die tijdelijk onbereikbaar zullen zijn, zoals een deel van de Luchtvaarthal-terrassen waar de vliegtuigen uit de Eerste Wereldoorlog zijn tentoongesteld.

Beschermde site

Het Jubelpark en de gebouwen die er zich bevinden, zijn beschermd door de classificatie als Brusselse erfgoedsite. Daarom worden alle daken volgens dezelfde technieken en met dezelfde soort materialen vernieuwd, zodat ze hun oorspronkelijke uitzicht behouden. Alle werken gebeuren dan ook in nauw overleg met de Directie Cultureel Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Hoofdaannemer: SIX bvba
Totale dakoppervlakte die gerenoveerd wordt (4de fase): 3.490 m²
Duur van de werken (4de fase): maart 2022 – voorjaar 2023
Globale investering (voor alle 4 de fasen tezamen): ongeveer 21 miljoen euro (inclusief btw)

  • 52,5 % gefinancierd door de Regie der Gebouwen
  • 47,5 % gefinancierd door Beliris

Investering 4de fase: ongeveer 5,5 miljoen euro (inclusief btw)