29 mei 2024 17:26

De Regie der Gebouwen stelt een gloednieuwe, energiezuinige verkeerspost ter beschikking van de Federale Politie in Dassoulx!

Op woensdag 29 mei 2024 werd de verkeerspost van de Federale Wegpolitie in Daussoulx officieel ingehuldigd in aanwezigheid van de staatssecretaris van de Regie der Gebouwen, de Commissaris-generaal van de Federale Politie en de Gouverneur van de provincie Namen.

De Regie der Gebouwen heeft ongeveer 4,6 miljoen euro geïnvesteerd voor de uitbreiding en de renovatie van dit complex, dat nu ook energiezuinig is dankzij de plaatsing van 182 fotovoltaïsche panelen. Met een totaal vermogen van 80 kWp zal ongeveer 40% van de elektriciteitsbehoeften van het complex gedekt worden en de CO2-uitstoot verminderd worden met 33 ton per jaar.

Vandaag is een heel belangrijke dag voor de Wegpolitie, die nu beschikt over een volledig gerenoveerd en uitgebreid complex in Daussoulx (de belangrijkste verkeersas in Wallonië). Dit is een belangrijke stap in ons engagement voor verkeersveiligheid en duurzaamheid. Ik herhaal het regelmatig, maar het is essentieel dat onze ordediensten kunnen werken in de best mogelijke arbeidsomstandigheden. Met de Regie der Gebouwen hebben we gewerkt om te beantwoorden aan de huidige normen en behoeften van de Federale Wegpolitie, om hen operationele gebouwen te garanderen die toegankelijk zijn voor personen met een handicap, die voldoen aan de huidige normen voor de veiligheid van iedereen en die energiebesparende maatregelen bieden. Het is van cruciaal belang om onze gebouwen milieuvriendelijker te maken door maatregelen zoals het isoleren van de gebouwschil, het vervangen van ramen, het installeren van ledverlichting, het recupereren van regenwater voor sanitaire voorzieningen en het aanleggen van een bloemenweide om de biodiversiteit te bevorderen. We zijn ook verder gegaan met de plaatsing van bijna 200 fotovoltaïsche panelen en de installatie van twee dubbele elektrische laadpalen. Dit toont duidelijk mijn engagement voor een groenere toekomst voor onze publieke gebouwen. Ik ben ervan overtuigd dat dit complex, dat moderniteit en milieuverantwoordelijkheid combineert, het mogelijk maakt om de uitgaven te verminderen en tegelijkertijd het welzijn van de medewerkers te verbeteren, zodat ze hun taken met een gerust hart kunnen uitvoeren.
staatssecretaris van de Regie der Gebouwen
De Federale Wegpolitie van Namen beschikt in Daussoulx nu over een moderne infrastructuur die het niet alleen mogelijk maakt om de milieu-impact te verminderen, maar ook de werkingskosten. De verkeerspost van Daussoulx heeft een strategisch belangrijke plaats voor de veiligheid in ons land. De verkeerspost is gelegen op een kruispunt van verschillende snelwegen die leiden naar de buurlanden: Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Nederland, via Brussel en het noorden van het land. Gezien de ligging van de verkeerspost op de grote verkeersassen, speelt de Federale Wegpolitie dus een cruciale rol in de bestrijding van criminaliteit en onveiligheid
commissaris-generaal van de Federale Politie

Een grondige renovatie en de bouw van een uitbreiding

Tussen 2016 en 2022 heeft de Regie der Gebouwen heel wat werken uitgevoerd om het complex uit te breiden, te moderniseren en zo te voldoen aan de huidige normen en behoeften van de Federale Wegpolitie:

 • Grondige renovatie van het bestaande gebouw (binnen en buiten).
 • Creatie van nieuwe raamopeningen in het oude gebouw om daglicht binnen te laten.
 • Inrichting van nieuwe technische installaties: elektriciteit, verwarming, sanitair, beveiliging, data, toegang, liften, enz.
 • Bouw van een uitbreiding van 900 m² bruto, verbonden met het bestaande gebouw via een verbindingsvolume.
 • Reorganisatie van de ruimtes: onthaal, kantoren, vestiaires, technische lokalen, archieven, vergaderzaal, detentielokalen, enz.
 • Renovatie van de garage: isolatie, daken, bekleding.
 • Herinrichting van de buitenomgeving: tarmac, parking, boorden, enz.
 • Installatie van nieuwe brandstofpompen en een carport.

Duurzaamheid en toegankelijkheid

Er werden verschillende energetische- en milieumaatregelen toegepast om het complex energiezuinig te maken, waarbij de laatste interventie - in april 2024 - bestond uit het plaatsen van fotovoltaïsche panelen en elektrische laadpalen:

 • Isolatie van de gebouwschil (muren, dak en vloer).
 • Nieuwe ramen met dubbele beglazing en goede zonnefactor.
 • Zonnewering op de gevels in het zuiden en het oosten.
 • Overal ledverlichting met bewegingsdetector.
 • Dubbelestroomventilatie.
 • Regenwaterrecuperatie voor de sanitaire voorzieningen.
 • Inrichting van een grote bloemenweide in de helihavenzone voor de biodiversiteit.
 • Plaatsing van 182 fotovoltaïsche panelen.
 • Plaatsing van 2 laadpalen met 4 laadpunten voor elektrische voertuigen.

Het volledige complex is nu ook toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit dankzij de voorziening van verschillende inrichtingen:

 • Twee parkeerplaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit op de parking.
 • Een toegangshelling aan de hoofdingang.
 • Een hellend vlak in het verbindingsvolume om het niveauverschil tussen de twee volumes op te vangen.
 • Een rolstoeltoegankelijk onthaal is en brede deuropeningen voor rolstoelgebruikers.
 • Drie toiletten voor personen met een motorische handicap.
 • Een lift om toegang te hebben tot de verdieping.

Federale Wegpolitie

De Federale Wegpolitie verzekert alle politietaken op haar prioritaire werkterrein en draagt bij tot de veiligheid op de weg, de veiligheid van de bevolking en een vlot verkeer.

Voor de regio Namen beschikt ze over twee verkeersposten:

 • Een nieuw, bijna passief complex dat werd ingehuldigd in 2019 in Sorinnes (meer info).
 • Een gerenoveerd en uitgebreid energiezuinig complex in Daussoulx.

Technische fiche

Eigenaar: Federale staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Bezetter: Federale Wegpolitie

Renovatie- en uitbreidingswerken

Aannemer: De Graeve (Eiffage)

Duur van de werken: 2016 - 2022

Kostprijs van de werken: ongeveer 4,5 miljoen euro, incl. btw

Installatie van 182  fotovoltaïsche panelen en 2 laadpalen

Aannemer: Noveway

Tijdstip van installatie: april 2024

Installatiekost:  ongeveer 105 000 euro, incl. btw