07 sep 2020 10:39

De Regie der Gebouwen stelt haar activiteitenverslag 2019 voor!

BRUSSEL - In haar activiteitenverslag geeft de Regie der Gebouwen een overzicht van haar belangrijkste verwezenlijkingen in het jaar 2019. Er werden in 2019 verschillende projecten succesvol afgerond: de KBR (Koninklijke Bibliotheek) in Brussel beschikt voortaan over een nieuwe tentoonstellingsruimte, aan het Rijksarchief in Aarlen werd de bouw van een uitbreiding afgerond, de Kunstberg in Brussel kreeg nieuwe verwarmingsketels, de ondernemingsrechtbank in Turnhout werd gerestaureerd en gerenoveerd, etc. Daarnaast bevat deze publicatie ook informatie over de interne werking van de Regie der Gebouwen en over haar groot transformatieproces.

Cover activiteitenverslag Regie der Gebouwen 2019

Interactieve digitale versie

Sinds 2017 wordt het activiteitenverslag van de Regie der Gebouwen enkel digitaal gepubliceerd in de vorm van een interactief document.

Klik hier om het activiteitenverslag 2019 te consulteren.

Via de inhoudstafel kan u rechtstreeks doorklikken naar de hoofdstukken die u interesseren.

Om terug te keren naar de inhoudstafel, klikt u op het pictogram dat rechts bovenaan elke pagina van het verslag staat.

Het icoontje met een "+" in een vergrootglas linkt telkens naar een pagina op onze website. Zo bent u maar één klik verwijderd van meer informatie over het onderwerp.

Een greep uit de projecten

In 2019 werden heel wat projecten van de Regie der Gebouwen tot een goed einde gebracht, u vindt de belangrijkste informatie over de afgeronde projecten in het activiteitenverslag. Tegelijkertijd werden verschillende andere projecten opgestart of verdergezet. Ook de werkzaamheden van deze projecten worden in het activiteitenverslag toegelicht.

Het overzicht van de projecten werd opgedeeld in vier categorieën.

De eerste categorie bevat alle projecten die met Justitie te maken hebben. U vindt er informatie over rechtbanken, gevangenissen, etc. Enkele voorbeelden:

De tweede categorie is ‘Cultuur & Patrimonium’. Onder deze categorie vindt u informatie over musea, rijksarchieven, etc. Enkele projecten die in deze categorie aan bod komen zijn:

Ten derde hebben we de categorie ‘Controle & Veiligheid’. In deze categorie bevinden zich onder andere:

Ten slotte bespreken we de inrichtingswerken die de Regie der Gebouwen in 2019 heeft uitgevoerd. U vindt er informatie over de satellietkantoren in België en over de inrichtingswerken in het WTC III-gebouw en in de Financietoren in Brussel.

 

Interne transformatieprojecten

Naast de operationele projecten zijn er ook verschillende interne projecten die in 2019 een belangrijke evolutie kenden. Deze projecten hebben als doel om de werking van de Regie der Gebouwen te optimaliseren. In het activiteitenverslag bespreken we deze projecten in het hoofdstuk ‘Transformatieprojecten’. U vindt hieronder alvast enkele voorbeelden:

  • De Regie der Gebouwen werkt aan de creatie van een Integrated Workplace Management System (IWMS) om een zo goed mogelijke ondersteuning te bieden voor haar activiteiten rond vastgoedbeheer en facilitair beheer
  • Alle medewerkers van de Regie der Gebouwen stapten in 2019 over naar het besturingssysteem Windows 10 en de persoonlijke opslagruimte OneDrive van Microsoft Office 365
  • Een centrale aankoopdienst werd in het leven geroepen. Deze dienst biedt projectleiders een optimale juridische en administratieve ondersteuning bij het uitschrijven van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

 

Meer info

Klik hier om het activiteitenverslag 2019 te consulteren

Klik hier om de LinkedIn-pagina van de Regie der Gebouwen te bekijken

Klik hier om de Facebook-pagina van de Regie der Gebouwen te bekijken

Klik hier om de Instagram-pagina van de Regie der Gebouwen te bekijken