10 jan 2017 13:04

De regularisatieperiode voor bromfietsen wordt éénmalig verlengd

De FOD Mobiliteit en Vervoer zal de regularisatieperiode voor de inschrijving van bromfietsen en lichte vierwielers (zoals brommobielen, quads en golfkarretjes) uitzonderlijk met één jaar verlengen. Op 10 december 2016 eindigde de eerste overgangsperiode. In totaal werden vorig jaar 71.690 voertuigen geregulariseerd. Daarnaast is voor 43.555 voertuigen enkel de eerste stap van de regularisatie doorlopen.

Sinds 31 maart 2014 moeten alle nieuwe bromfietsen worden ingeschreven bij de DIV en een nummerplaat dragen. Vanaf 11 december 2015 geldt deze verplichting ook voor bromfietsen en lichte vierwielers die vóór 31 maart 2014 werden aangekocht. Om iedere eigenaar de tijd en mogelijkheid te geven om dit in orde te maken, werd een overgangsperiode van 1 jaar voorzien. Die overgangsperiode liep af op 10 december 2016 en zal nu eenmalig met één jaar verlengd worden tot 10 december 2017. De FOD Mobiliteit acht deze eenmalige verlenging noodzakelijk om alle weggebruikers toe te laten zich in regel te stellen.

 

 

Regularisatie in 2 stappen

Om een voertuig te laten regulariseren moet je eerst met de gelijkvormigheidsdocumenten langsgaan bij bpost. Daar worden de technische gegevens van het voertuig geregistreerd. De eigenaar van het voertuig krijgt van bpost een aanvraagformulier voor inschrijving.

Dit aanvraagformulier moet aan de verzekeraar worden bezorgd. De verzekeraar zorgt voor de inschrijving van het voertuig bij de DIV. Pas als dit gebeurd is en de eigenaar een nummerplaat heeft ontvangen, is het voertuig volledig geregulariseerd.

 

Meer info

Alle informatie over de regularisatieprocedure vind je op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer:

http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/bromfietsen

 

Sven Heyndrickx – Woordvoerder
FOD Mobiliteit en Vervoer
GSM : 0473/83.64.90
E-mail: pers@mobilit.fgov.be