24 jun 2021 14:14

De RSZ in 2020: alles in het teken van corona

Het RSZ-jaarverslag over 2020 staat online. U vindt er alle cijfers en achtergronden over de werkzaamheden van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in het afgelopen jaar.

Gedwongen sluiting van sectoren

Door de coronacrisis was 2020 ook voor de RSZ het meest gedenkwaardige jaar in lange tijd. Dat wordt duidelijk in de cijfers. Een aantal kernindicatoren vertonen een duidelijke terugval. Zo daalde het aantal Dimona’s – een maat voor de beweging op de arbeidsmarkt – voor het eerst in lange tijd (-19%), wat alles te maken heeft met de gedwongen sluiting van een aantal sectoren. Vooral de uitzendsector en tijdelijke contracten (flexi-jobs, studenten, gelegenheidswerknemers) werden getroffen. Een vergelijkbaar fenomeen deed zich voor bij de buitenlandse detacheringen: de Limosa-aangiften vielen terug met 8%.

De verminderde activiteit had ook gevolgen voor de bijdrage-inning. In maart 2020 werd voor de privésector nog een stijging van de loonmassa voorzien met 2,8% ten opzichte van 2019. In maart 2021 bleek die loonmassa te zijn gedaald met 4,2% ten opzichte van 2019.

Bij de financiering van het stelsel (binnen en buiten globaal beheer), zien we een flinke verhoging van de behoeften (+ 8,4 miljard of + 11%). Vooral de uitgaven voor de RVA namen toe (+ 4,4 miljard of +69%), het gevolg van tijdelijke werkloosheid tijdens de lockdowns. Dat in deze gezondheidscrisis ook de behoeften van het RIZIV toenamen (+ 2,2 miljard of +7%), ligt in de lijn van de verwachtingen.

Coronaprojecten

Veel van onze projecten stonden in het teken van corona. De RSZ ontwikkelde in heel korte tijd een aantal toepassingen waarmee werkgevers konden nagaan of ze recht hadden op betalingsuitstel of compensatiepremies.

De RSZ kreeg ook een rol in de contactopsporing en clusteranalyse. Sinds september 2020 krijgt de RSZ dagelijks de identiteit van de besmette personen en datum van hun  positieve test. Deze data worden verrijkt met de RSZ-tewerkstellingsgegevens en ter beschikking gesteld van de regionale gezondheidsdiensten. Dat komt de contactopsporing ten goede en maakt het mogelijk om besmettingsclusters in ondernemingen sneller te detecteren. Bovendien zijn deze data ook zeer belangrijk voor het opvolgen van de besmettingen en de economische sectoren en het wetenschappelijk onderzoek.

Ook de RSZ-inspectie kwam in actie. Zij werd ingeschakeld voor de controle op de gezondheidsmaatregelen op de werkvloer en de telewerkverplichting. Op basis van informatie uit het Passenger Locator Form gaan onze inspecteurs na of werknemers die terugkeerden uit rode zones, zich aan de quarantaineverplichting houden.

Meer informatie

Jaarverslag RSZ 2020: www.rszjaarverslag.be