15 jan 2015 16:16

De RSZPPO publiceert zijn "Jaarverslag 2013"

De Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) publiceert zijn jaarverslag voor 2013.
 
Het ontbreekt de nieuwe bestuursovereenkomst 2013-2015 ook deze keer niet aan ambitie. Niettegenstaande de besparingen die de regering oplegt, heeft het volledige personeel zich ingezet om onze verbintenissen te realiseren met nog steeds dezelfde objectieven voor ogen: de interne werking en de dienstverlening aan onze klanten verbeteren.
 

De Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) publiceert zijn jaarverslag voor 2013.

 

Het ontbreekt de nieuwe bestuursovereenkomst 2013-2015 ook deze keer niet aan ambitie. Niettegenstaande de besparingen die de regering oplegt, heeft het volledige personeel zich ingezet om onze verbintenissen te realiseren met nog steeds dezelfde objectieven voor ogen: de interne werking en de dienstverlening aan onze klanten verbeteren.

 

Dit jaar hebben wij geïnvesteerd in talrijke projecten zoals de opmaak van een charter voor de klantvriendelijkheid, de hernieuwing en verbetering van de collectieve hospitalisatieverzekering, de online raadpleging (van o.a. de loonbrief) en het beheer van persoonlijke gegevens via een interactieve toepassing, … Daarnaast werd ook een aanzet gegeven voor de invoering van het elektronisch kinderbijslagdossier.

 

Wat betreft de bevoegdheidsoverdracht van de kinderbijslag staat sinds eind 2013 vast dat de RSZPPO op 1 juli 2014 het beheer van de kinderbijslag van de federale politie zal overnemen en dat de overschotten van de kinderbijslag gevrijwaard zullen blijven voor de RSZPPO.

 

Bovendien is een ingrijpende verandering op komst. Op 1 januari 2015 zal de RSZPPO fusioneren met de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) en zullen beide instellingen opgaan in een nieuwe instelling: de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). Deze operatie betekent niet alleen een garantie voor de toekomst en een versterking van de noodzakelijke competenties, maar opent allicht ook nieuwe perspectieven.

 

Dit is een heuse uitdaging voor onze continu evoluerende instelling die ons streven om onze missie te volbrengen kracht zal bijzetten: namelijk uitgroeien tot dé kwaliteitspartner voor de hele openbare sector zoals we reeds zijn voor de lokale besturen.

 

U kunt het jaarverslag eveneens downloaden bij de rubriek Publicaties op onze website: http://www.rszppo.fgov.be/nl/rszppo/rszppo-publicaties.

 

 

François Florizoone
Administrateur-generaal RSZPPO