04 dec 2020 09:17

De RVA, FOD Binnenlandse Zaken, NMBS en het FAVV beloond met een Diversity Award

Brussel, 4 décember – De Belgian Federal Diversity Award beloont elk jaar het beste diversiteitsproject van de federale overheidsdiensten. Dit jaar vielen vier projecten in de prijzen tijdens de 8e federale dag van de diversiteit. De RVA won de eerste prijs met haar project "Inclusion@Work", terwijl de FOD Binnenlandse Zaken en de NMBS respectievelijk de prijs voor originiliteit en best practices in de wacht sleepten. Ten slotte ontving het FAVV de speciale publieksprijs.

11 projecten in de running

De Belgian Federal Diversity Award beloont elk jaar het beste diversiteitsproject van de federale overheidsdiensten. Met die award wordt er gesensibiliseerd voor diversiteit, worden projecten gestimuleerd en wordt het diversiteitsbeleid van de organisaties bevorderd. Elke federale administratie mag een of meerdere projecten indienen.

Dit jaar werden 11 projecten ingediend door het FAVV,  de Regie der Gebouwen, de FOD Binnenlandse Zaken, de RVA, de NMBS, de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Financiën.

Eerste prijs voor de RVA en haar project "Inclusion@Work"

De projecten werden ter stemming voorgelegd aan de federale organisaties via hun vertegenwoordigers of het Netwerk Federale Diversiteit, en het steering committee. De 250 deelnemers aan de 8e federale dag diversiteit mochten ook op hun favoriete project stemmen.

Elk project werd volgens vijf criteria beoordeeld, gaande van de concrete impact op de doelgroep tot de verankering ervan in de strategie van de organisatie.

Dit zijn de 4 projecten die bekroond werden met een award:

  • Diversity Award: "Inclusion@Work" van de RVA

Inclusieve ontwikkeling op het werk is de prioriteit van de RVA op vlak van diversiteit. Het project "Inclusion@Work" voorziet het organiseren van sensibiliseringssessies van het personeel over  (on)zichtbare handicap en chronische ziekte(s), in de vorm van bedrijfstheater.

  • Prijs voor originaliteit: "Khaleidoscope" van de FOD Binnenlandse Zaken

De FOD Binnenlandse Zaken staat resoluut open voor diversiteit, in al haar vormen. Het project Khaleidoscope voorziet interactieve en ludieke infosessies voor het personeel over inclusief leiderschap.

  • Prijs voor de best practice:  "Redelijke aanpassingen voor handicap, chronische ziekte en leerstoornissen" van de NMBS

In 2019 ontwikkelde de NMBS haar beleid "All different, all PROS", dat hun visie, strategie en actieplan vormt op vlak van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Het project "Redelijke aanpassingen" voor handicap, chronische ziekte en leerstoornissen wil hr-partners sensibiliseren en zowel structurele als financiële en menselijke (disability managers) middelen ter beschikking stellen, om werk te maken van de redelijke aanpassingen.

  • Speciale publieksprijs:  "Welkom Jo" van het FAVV

Jo, de geleidehond van een personeelslid, werd in het FAVV geïntegreerd als arbeidspostaanpassing. Deze integratie was mogelijk na een opleidingstraject van het personeelslid en na een risicoanalyse van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, die ook een paar aanpassingen voor het onthaal van Jo heeft voorzien.

Over de 8e Federale Dag van de Diversiteit: "Virtueel werk/reële discriminatie?"

Maakt virtueel werken (telewerk) de bestaande discriminatie groter of wordt ze erdoor verlicht? Of schept het nieuwe discriminaties?  Hoe moeten we er mee omgaan?  Dit thema werd uitgebreid besproken tijdens de 8e editie van de Federale Dag van de Diversiteit op donderdag 3 december 2020. 

Dit jaar gebeurde dit via een webinar waar veel sprekers uit de academische wereld en de administratie hun expertise kwamen delen. Zo'n 250 mensen namen deel aan deze virtuele dag.

Over het Netwerk Federale Diversiteit

Elke overheidsorganisatie heeft een diversiteitsverantwoordelijke. Deze personen zorgen voor een diversiteitsvriendelijke aanpak binnen de eigen organisatie en implementeren diversiteitsacties. Deze verantwoordelijken vormen samen het Netwerk Federale Diversiteit, dat operationeel vorm geeft aan de strategische doelstellingen van de stuurgroep diversiteitsmanagement. De diversiteitsverantwoordelijken maken ook deel uit van een de werkgroepen van het netwerk in functie van specifieke thema’s.

Joëlle Berghmans, Voorzitster Netwerk Federale Diversiteit

E-mail: diversitynetwork@bosa.fgov.be