06 jul 2016 13:06

De twee Belgische genomineerden 2016 van Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering

Brussel, 6 juli 2016 – In het kader van de jaarlijkse wedstrijd "Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering", georganiseerd door de Europese Commissie, heeft de Belgische jury de twee genomineerden geselecteerd voor de finale in november. Het gaat om de vzw Mest en Café Herman.


De jaarlijkse wedstrijd "Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering" beloont overheids- of gemengde (privé/publiek) initiatieven die het ondernemerschap op nationaal, regionaal of lokaal vlak ondersteunen. Elk deelnemend land mag maximaal twee projecten selecteren, die vervolgens wedijveren op Europees niveau.
De FOD Economie organiseert elk jaar, in samenwerking met de gemeenschappen en gewesten, de Belgische preselectie. Dit jaar zijn vier kandidaten ingegaan op de oproep om deel te nemen aan de tiende editie van deze wedstrijd.
Een onafhankelijke jury, samengesteld uit o.a. vertegenwoordigers uit de academische wereld, de beroepsopleiding, de kmo-beroepsorganisaties en de betrokken federale en regionale overheden, weerhield twee Belgische genomineerden. De Europese finale vindt plaats op 24 november 2016 in Bratislava (Slowakije).


1. “vzw Mest” – Stad Mechelen
Awardscategorie: Bevordering van de ondernemingszin

Door de samenwerking tussen de stad Mechelen en de vzw Mest worden “testomgevingen” voor (pre)starters aangeboden, waarbij mensen hun ondernemingsidee laagdrempelig kunnen testen. Hierdoor wordt ook een klimaat gecreëerd waarbij creativiteit en innovatief ondernemerschap mogelijk is en dat mensen met ideeën, ondernemerszin en ambitie in Mechelen terecht kunnen.
De testomgevingen bevinden zich in leegstaande handelspanden, waardoor de leegstaande vitrines ingevuld worden en het straatbeeld aantrekkelijker wordt.
Voor startende ondernemers een pand in gebruik nemen, worden zij begeleid in het ondernemerschap: ze komen te weten wat de retailvisie van de stad Mechelen is en krijgen op maat doorverwijzing naar andere relevante organisaties (bv. financiering, maken van haalbaarheidstrajecten, …).
Sinds september 2013 zijn op die manier 200 (pre)startende ondernemers geholpen om hun weg te vinden in het proces om een onderneming op te starten, zijn er 30 pop-upwinkels gefaciliteerd, zijn er door de gesprekken tientallen vaste winkels ingevuld en zijn 25 leegstaande panden ingevuld.

Meer info:
http://www.mest.be/
https://www.youtube.com/watch?v=9jzi1nRYhIQ

2. “Café Herman: Prettige stad vol diversiteit” - Ondersteuning van ondernemers van etnische en culturele minderheden
Awardscategorie: Verantwoord en inclusief ondernemerschap

Café Herman biedt kansen aan ondernemers van een etnische of culturele minderheid (OECM) die willen participeren binnen het lokale economische weefsel. Deze kansen zijn belangrijk om ondernemende migranten te leiden naar diensten die OECM nodig hebben om economisch actief te worden of om te kunnen groeien. Het resultaat is een levendige, bloeiende binnenstad met een economische diversiteit.
De inzet van het project is het uitwerken en uitrollen van een dienstverlening voor bestaande en/of startende ondernemers van etnische en culturele minderheden, rekening houdend met de specifieke noden en wensen van deze doelgroep.
In een tijdsspanne van 3 jaar werd er met ruim 60 van deze ondernemers een constructieve relatie opgebouwd die gunstig is voor zowel de stad als de ondernemers.


Meer info:
http://www.flanderstoday.eu/business/mechelen-reaches-out-immigrant-entrepreneurs
http://www.vvta.be/?page_id=3733

Aanvullende informatie
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/ondernemerschap/europese_ondernemingsprijzen/ 
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm