26 mrt 2015 13:55

De uitvoering van "gender mainstreaming" op het federale niveau

De ministerraad engageert zich tot het uitvoeren van "gender mainstreaming" als aanpak om de gelijkheid van vrouwen en mannen in de samenleving concreet te versterken.

Gender mainstreaming beoogt de integratie van de genderdimensie in elk beleidsdomein van de federale overheid. Concreet houdt het engagement van de ministerraad het volgende in:

  • de regeringsleden houden rekening met de genderdimensie bij het ontwerpen en uitvoeren van hun beleid en betrekken hierbij optimaal de staatssecretaris voor gelijke kansen als centraal coördinatie- en opvolgingspunt;
  • elk regeringslid duidt een persoon uit zijn beleidscel aan om hem te vertegenwoordigen binnen de Interdepartementale Coördinatiegroep (ICG);
  • de staatssecretaris voor Gelijke Kansen legt een federaal plan gender mainstreaming voor;
  • het geheel van de federale administraties engageert zich om vooruitgang te boeken in het uitvoeren van de bepalingen van de wet gender mainstreaming;
  • bijzondere aandacht wordt besteed aan het verwezenlijken van de regelgevingsimpactanalyse  (RIA);
  • de regeringsleden nodigen de staatssecretaris voor Gelijke Kansen uit om deel te nemen aan de beraadslagingen binnen de ministerraad met betrekking tot de beleidslijnen die een rechtstreekse impact hebben op de gelijkheid van vrouwen en mannen;
  • de staatssecretaris voor Gelijke Kansen wordt belast met het verzekeren van de uitvoering van de nota.