09 jul 2004 17:00

Decompressiekamers

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad ingestemd met het afsluiten van een overheidsopdracht voor een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor het onderhoud van de vijf decompressiekamers van de Marinecomponent.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad ingestemd met het afsluiten van een overheidsopdracht voor een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor het onderhoud van de vijf decompressiekamers van de Marinecomponent.

Dankzij de overheidsopdracht kan de Marinecomponent op het gepaste ogenblik over de nodige decompressiekamers beschikken, zodat de continuïteit van de diverse operationele zendignen niet in het gedrang komen. Ze zullen immers aan boord worden meegenomen, zodat ze bij een decompressiegeval snel en efficiënt kunnen worden gebruikt. De opdracht wordt toegekend aan de firma De Zeeman Pro nv, filiaal van de fabrikant van het materieel.