06 dec 2013 18:56

Deelname van een officier aan operatie Ocean Shield

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een officier van de marinecompknent in te zetten bij Nato-operatie Ocean Shield, dat piraterij in de hoorn van Afrika bestrijdt.

De verbindingsofficier zal voor zes weken vanaf eind december 2013 inschepen op de Combined Maritime Force in Bahrein. Hij staat in voor de verbinding tussen de staf van de NatoCMF, EUNAVFOR ATALANTA en alle andere deelnemers in de strijd tegen de piraterij in de hoorn van Afrika. De officier bekomt het statuut operationele inzet -waarnemingsinzet (KB 03 - cofficiënt 2).