02 feb 2018 15:42

Defense Capacity Building in Georgië: verderzetting van de activiteiten in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de verderzetting van de activiteiten Defense Capacity Building op de oostelijke flank van de NAVO in 2018.

De ministerraad geeft meer bepaald groen licht voor de deelname aan activiteiten voorzien in het kader van militaire bijstand aan Georgië, met als doel om de stabiliteit en de veiligheid aan de buitengrenzen van de NAVO te bevorderen en om bij te dragen aan de ontwikkeling van de interoperabiliteit tussen NAVO en de Georgische strijdkrachten.

Er wordt meer bepaald een bijdrage geleverd tot het verwezenlijken van een project in het logistieke domein door als 'Lead Nation' (ter vervanging van de Verenigde Staten) deel te nemen aan verschillende workshops en seminaries met één officier van 19 tot 23 februari, van 19 tot 23 maart en van 16 tot 20 april.

Specifiek hebben deze activiteiten de volgende doelen:

  • coachen en bijstaan van de autoriteiten van de betrokken landen in het kader van de versterking van hun capaciteiten
  • verbeteren van de kennis van NAVO procedures om interoperabiliteit te bevorderen tijdens operationele inzet of gemeenschappelijke oefeningen tussen de Georgische strijdkrachten en deze van NAVO
  • indirect bijdragen tot de verbetering van onze kennis over de betrokken landen