21 apr 2017 16:33

Defensie: Aanvraag voor militaire ondersteuning ten voordele van Belgische vertegenwoordigingen in risicogebied

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de inzet van gespecialiseerde militairen als veiligheidscoördinatoren ten voordele van Belgische ambassades in landen waar spanningen een directe invloed op de Belgische diplomatieke vertegenwoordigingen en verantwoordelijkheden hebben. 

Bij degradatie van de veiligheidssituatie en een toenemende dreiging tegenoverstaande de Belgische belangen in een land, kan aan bepaalde posten een gespecialiseerde militaire ondersteuning worden aangeboden. 

Voor 2017 zullen maximum zes vertegenwoordigingen worden geselecteerd die als prioriteit gelden. Deze zes zendingen zullen elk maximaal twee maanden duren en uitgevoerd worden door maximum twee militairen. De opdrachten kaderen binnen het akkoord tussen de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie betreffende de voorbereidende missies op een crisis, de bescherming en evacuatie van Belgische onderdanen en rechthebbenden in het buitenland: Defence Foreign Affairs Crisis Team (DFACT) missie. Een specifiek protocol regelt de uitvoeringsmodaliteiten en de precieze inhoud van de zendingen. 

De Belgische ambassade in Ankara en het consulaat generaal in Istanbul konden reeds in 2016 een beroep doen op de inzet van gespecialiseerde militairen. Gezien de verdere degradatie van de veiligheidssituatie in Turkije en de toegenomen dreiging tegenoverstaande de Belgische belangen in het land, is het nodig om ook in 2017 aan deze posten in Ankara en Istanbul een gespecialiseerde militaire ondersteuning te bieden. Het voorstel bestaat uit het tijdelijk versterken van deze twee posten met telkens één militair, tot 31 december 2017.  De ontplooide militairen zullen niet alleen ingezet worden als technische adviseurs voor veiligheids- en crisisaspecten maar ook als veiligheidscoördinator.